Vavčer za kibernetsko varnost/2

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

Upravičeni stroški:

Rok prijave:

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Dodatne informacije:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=153

Na vsebino