Vavčer za digitalni marketing ponovno na voljo

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 13. maja 2022 ponovno objavil Javni poziv Vavčer za digitalni marketing. Nepovratne spodbude, ki jih SPS dodatno razpisuje, so preostanek sredstev, ki so ostala neporabljena zaradi odstopov od pogodb oz. neizvedenih aktivnosti s strani prijaviteljev v obdobju 2019 - 2022.

Vavčer bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge (vsi pogoji so navedeni v javnem pozivu). Namen vavčerja ostaja enak, podjetja želijo spodbuditi k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov.

Gre za sofinanciranje do 60 % upravičenih stroškov za izdelavo novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin ali lastnih rezervacijskih platform. Višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega poziva znaša od 500 EUR do 2.500 EUR za posamezno aktivnost oz. do največ 7.500 EUR na prijavitelja.

Pomembne so naslednje informacije:

  1. Vavčer za digitalni marketing se je odprl 13. 5. 2022, vloge preko ePortala Sklada pa je možno oddajati od ponedeljka, 16. 5. 2022, naprej!
  2. Podjetja, ki bodo izpolnjevala pogoje, in bodo s SPS-om podpisala pogodbo o sofinanciranju, imajo 3 mesece od podpisa pogodbe čas za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev.
  3. Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže SPOT svetovanje, niso pa pristojni za oddajo vlog. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT svetovanje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/

Rok prijave:

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/yHYVMrv

Na vsebino