Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja

Predmet poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing. Na poziv se lahko prijavijo socialna podjetja s sedežem v RS, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega.

Upravičeni stroški:

Maksimalna skupna višina subvencije je 7.500 EUR za vse aktivnosti skupaj.

Rok prijave:

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/BFPa9LD

Na vsebino