Javni razpis za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov v Koroški regiji

RRA Koroška d.o.o. izvaja Garancijsko shemo za Koroško, ki so jo ustanovile občine Slovenj Gradec, Mislinja, Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica in Radlje ob Dravi.

Upravičenci so mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja, ki lahko v okviru razpisa dostopajo do ugodnih kreditov in garancij za investicije do 8 let, za obratna sredstva in predfinanciranje projektov pa do 3 let.

Višina garancije: 50% za investicije in 80% za obratna sredstva in predfinanciranje projektov.
Razpisan kreditni potencial znaša 828.633 EUR.

Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev je 50 % upravičenih stroškov, upošteva se pravilo »de minimis«. Najnižji znesek sofinanciranja znaša 5.000 EUR na vlogo.

Rok prijave:

do 31. 12. 2021 oz. do porabe sredstev

Razpisnik:

RRA Koroška

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/NT2YyDR

Na vsebino