Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva - BIZI LES

Finančni produkt je namenjen gospodarskim družbam, zadrugam in s.p.-jem, s projekti na področju obdelave in predelave lesa ali proizvodnje pohištva.

Upravičenci:

Upravičeni vlagatelji so pravne osebe, registrirane pred 1. 1. 2020 kot:

Upravičeni stroški:

Kreditni pogoji:

Rok prijave:

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-les/

Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug

Namen razpisa je spodbujanje naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti zadružništva na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanje koncentracije ponudbe ter priprave pridelkov za trg, razvoja živilsko-predelovalne dejavnosti, distribucije in trgovinske ter gostinske dejavnosti.

Upravičenci:

Upravičeni vlagatelji so pravne osebe, ki so registrirani (pred 1.1.2020):

Upravičeni stroški:

Kreditni pogoji:

Rok prijave:

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-zadruge/

Dogodek "Kako do razvojnih sredstev?"

Prijazno vabljeni na dogodek "Kako do razvojnih sredstev?", ki ga za vas organizirajo Koroška gospodarska zbornica, RRA Koroška d.o.o., Eko Sklad in Slovenski regionalno razvojni sklad.

Termin: 6. 6. 2022 med 10.00 in 11.30

Lokacija: Koroška gospodarska zbornica, Koroška cesta 47, 2370 Dravograd

Program:

9.45 - 10.00
Prihod udeležencev


10.00 - 10.10
Pozdrav gostiteljev


10.10 - 10.40
Predstavitev razvojnih spodbud Slovenskega regionalnega sklada za zeleno in digitalno koroško gospodarstvo
MATJAŽ RIBAŠ, MBA, direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada

10.40-11.10
Predstavitev javnih pozivov Eko sklada (subvencije in krediti) s poudarkom na javnih pozivih za gospodarstvo
PRIMOŽ KRAPEŽ, podsekretar Eko Sklada

11.10-11.30
Razprava - vprašanja in odgovori

Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA, obvezne so prijave.

Prijava:

Vašo prisotnost prosimo potrdite TUKAJ, najkasneje do 4 .6. 2022.


Veselimo se srečanja z vami!

Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov - B-PF

Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov gospodarskih subjektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije.

Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,30 % letno. Min. višina sredstev je 5.000, maks. 300.000 €, odplačilna doba je 36 mesecev.

Vlagatelji morajo imeti podpisano pogodbo ali odločbo o sofinanciranju projekta z nepovratnimi sredstvi, s sredstvi razpisa B-PF pa bodo premoščali obdobje do črpanja nepovratnih sredstev. 

Rok prijave:

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS)

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/CSAmT46

Drugi javni razpis - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu - B1

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v gospodarstvu, ki zasleduje cilj spodbujanja razvoja v gospodarstvu.

Projekt mora imeti pozitiven učinek na konkurenčnost, spodbujanje zaposlitvenih možnosti, varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov ter spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 6.727.985,00 EUR.

Rok prijave:

prijava je možna v obdobju od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oz. do porabe sredstev

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS)

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/JU6tEb8

Pregled institucij, ki ponujajo vire financiranja za podjetja

Podjetjem so v okviru razpisov na voljo povratna in nepovratna sredstva za različne namene. V nadaljevanju vam ponujamo kratek pregled slovenskih institucij, ki ponujajo vire financiranja za podjetja:

Če ste v dvomih, kateri razpis je primeren za vas, in kako sploh pristopiti k prijavi, nas kontaktirajte na info@rra-koroska.si ali 059 085 190.