Znani so zmagovalci 7. MPIK Natečaja!

Na MPIK dogodku »Podjetniški zagon za vzpon v 2023« so bili razglašeni zmagovalci že 7. MPIK Natečaja za najboljše poslovne ideje. Hkrati pa smo spet dokazali, da lahko le s skupnimi močmi in sodelovanjem dosegamo prebojne rezultate v regiji in širše.

Tokrat se je okrog 60 podjetnikov, potencialnih podjetnikov ter podpornikov podjetništva v regiji zbralo na podelitvi in razglasitvi zmagovalcev že 7. MPIK Natečaja za najboljše poslovne ideje, ki je tokrat potekala v Kulturnem centru Ravne na Koroškem. Kot prvi je udeležence nagovoril župan občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen, ki je poudaril pomen MPIK-a pri vzpodbujanju podjetništva in inovacij v regiji ter podporo občine pri njegovem delovanju v prihodnosti. Med drugim je izpostavil, da je »MPIK ena izmed uspešnih zgodb Koroške regije in velika dodana vrednost za okolje.«

Tomaž Rožen

Glavni govorec dr. Rok Stritar, tudi sam podjetnik, predavatelj in startup mentor z dolgoletnimi izkušnjami v podjetništvu, je poudaril, da je podjetniško podporno okolje usmerjeno v rast in spreminjanje družbe na bolje. Podjetniki pa so večinoma tisti, ki po načinu razmišljanja odstopajo od povprečja, razmišljajo drugače oz. izven okvirjev. Predvsem pa verjamejo, da se da in da lahko! Inkubatorji takšnim ljudem nudijo možnost sodelovanja, srečevanja in ustvarjanja novih uspešnih podjetniških zgodb.

Rok Stritar

Karmen Sonjak, direktorica RRA Koroška, v okviru katere deluje tudi MPIK, je poudarila pomen vseh podjetniških podpornih aktivnosti, ki jih izvaja RRA Koroška. Gre za projekte Podjetno nad izzive (PONI), MPIK, SPOT, pa vse do Regionalnega skrbništva in Regijske garancijske sheme. Z njimi prispevamo k dvigu podjetnosti in podjetniške kulture v regiji, ustanavljanju novih podjetij, zvišanju stopnje njihovega preživetja in ustvarjanju kvalitetnih delovnih mest. S tem pa tudi k splošni rasti in razvoju regije.

Podjetniški zagon za vzpon v 2023

Jure Knez vodja Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška, je spregovoril o pozitivnih vplivih, ki jih inkubator ustvarja v regiji, krati pa poudaril vizijo razvoja MPIK. To je, da koroškim mladim podjetjem in startup-om ne bo potrebno odhajati iz regije, da bi dobili ustrezne pogoje za razvoj svojih podjetij, ampak bodo imeli to na voljo na Koroškem. Da ohranijo in nadgradijo nivo storitev bo potrebna borba, hkrati pa znanje in pametne poteze. In če kje lahko konkurirajo drugim, je to ravno znanje, vztrajnost in koroška trma.

Podjetniški zagon za vzpon v 2023

Rezultati 7.MPIK Natečaja

Veliki finale dogodka je bila razglasitev finalistov in zmagovalcev 7. MPIK Natečaja za najboljše poslovne ideje.

Izmed rekordnega števila 31 prijav smo razglasili deset finalistov, ki imajo inovativne in tržno zanimive poslovne ideje, predvsem pa strast do tega, da jih uresničijo. Končni cilj MPIK Natečaja je pomoč pri nastanku novih podjetij ter njihova rast in razvoj. Ob tem pa krepitev podjetniške kulture, ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti v Koroški regiji.

Najboljši trije prijavitelji so prejeli bogate nagrade, ki so jih kot donatorji prispevala podjetja Pristar d.o.o., Revolver d.o.o., Produkcija Bakster d.o.o., Printink – Tehit d.o.o., GOV-IS d.o.o., Mkopija, Marjetica Cerjak s.p., in Fotobeležnica, Nika Hölcl Praper s.p.. Poleg njih pa še občine lastnice infrastrukture MPIK in RRA Koroška. Natečaj je sicer potekal v okviru projekta "SIO RRA Koroška 2020-22", ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


1. mesto

Prijavitelj:

Klemen Gorenšek

Naziv ideje:

Družabna igra Coupling, the Game

Coupling, the Game
Coupling, the Game

2. mesto

Prijaviteljica:

Martina Marolt

Naziv ideje:

BY MARTIS - trajnostna in modularna oblačila

By Martis
By Martis

3. mesto

Prijavitelj:

Miha Kadiš

Naziv ideje:

Sim 83 - simulatorji vožnje

SIM 83
SIM 83

Fotografije z MPIK dogodka "Podjetniški zagon za vzpon v 2023"


Za več informacij nas lahko kontaktiraš na info@rra-koroska.si ali 059 085 190 (Jure Knez).

Aktivnosti projekta »SIO RRA Koroška 2020-22« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Logotipi_SIO-MPIK_vsi_v10_beli
Na vsebino