Pregled institucij, ki ponujajo vire financiranja za podjetja

Podjetjem so v okviru razpisov na voljo povratna in nepovratna sredstva za različne namene. V nadaljevanju vam ponujamo kratek pregled slovenskih institucij, ki ponujajo vire financiranja za podjetja:

Če ste v dvomih, kateri razpis je primeren za vas, in kako sploh pristopiti k prijavi, nas kontaktirajte na info@rra-koroska.si ali 059 085 190.

Posojila SID Banke, za katera ni potrebno zagotoviti dodatnih zavarovanj

Poleg ugodnih virov za financiranje SID banka nudi tudi zavarovanje z jamstvom Panevropskega garancijskega sklada (jamstvo EGF), ob katerem vam za pridobitev posojila ni potrebno zagotoviti dodatnih zavarovanj.

S tem kreditom lahko krijete obratna sredstva ali financirate izvedbo naložbe na območju Republike Slovenije. Posojila v višini od 100.000 € do 1.100.000 € so namenjena za financiranje obratnih sredstev in naložb z ročnostjo od 1 do 12 let.

Rok prijave:

Skrajni rok za sklenitev kreditnih pogodb z jamstvom EGF je 31. 12. 2021 ali kasneje, v primeru podaljšanja veljavnosti ukrepa.

Razpisnik:

SID Banka

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/KRcxzE9

Na vsebino