Popis škode v podjetjih in ostali ukrepi zaradi posledic poplav

V članku je zbran kratek pregled ukrepov, ki jih lahko koristijo podjetja, oškodovana v poplavah. Ob tem vas opozarjamo, da so nekateri roki za oddajo dokumentacije zelo kratki, zato bodite še posebej pozorni na datume oddaje!

Interventni zakon z ukrepi za pomoč po uničujoči ujmi

Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki prinaša številne ukrepe in različne pomoči za subjekte na prizadetih območjih. Usmerjeni so v obnovo javne infrastrukture ter poenostavitev postopkov in pridobivanja dovoljenj, prinašajo pa tudi ukrepe za pomoč prizadetim.

Za podjetja je zlasti pomemben drugi sklop, ki predstavlja ukrepe namenjene gospodarstvu. Med drugim prinaša poenostavljene postopke za zaposlovanje tujcev, povračilo plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav, ohranjanje delovnih mest, vključitev brezposelnih oseb v sanacijo, začasno in občasno delo v večjem obsegu ter obvezni solidarnostni prispevek.

Več na:

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovenijo-prizadele-najhujse-poplave

https://shorturl.at/zCKQW

Gradiva z webinarja "Kako izpolnjevati obrazce za prijavo škode po poplavah"

Posnetek webinarja: https://youtu.be/WI_vK3NsmcI

Prezentacija: https://www.gzs.si/Portals/159/Priponke/MGTS-Webinar.pdf

Klicni center za obnovo po poplavah 2023

Vlada je sprejela sklep o vzpostavitvi Klicnega centra za obnovo po poplavah 2023 (klicni center), na telefonski številki 114. Klicni center je začel z delom 6. septembra 2023 in bo deloval vsak delovni dan med 8. in 16. uro in ob sobotah med 8. in 13. uro.

Več na: https://shorturl.at/hwOP8

Ocena škode na strojih, opremi, zalogah in izpadu prihodka

Podjetja pripravijo oceno škode na strojih, opremi, zalogah in zaradi izpada prihodka na posebnem obrazcu skladno z izdanim navodilom ministrstva. Za tiste, ki želijo biti upravičeni do predplačila, je rok za posredovanje ocene škode petek, 1. september 2023. Če prizadeto podjetje ne uspe predložiti obrazca za oceno škode do 1. septembra 2023, lahko obrazec za oceno škode posreduje najkasneje do 20. septembra 2023, vendar v tem primeru ni upravičeno do izplačila predplačila.

Ocena škode v gospodarstvu (na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka), ki jo bodo oškodovanci iz gospodarstva posredovali, bo osnova za ukrep »Predplačila za pomoč v gospodarstvu« iz Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč ter nato tudi za nadaljnje postopke za pridobitev sredstev (subvencij) za povračilo škode v gospodarstvu.

Ocena škode na poslovnih stavbah se ne vključuje v to oceno škode, saj jo bodo oškodovanci prijavili svoji občini na posebnem obrazcu, ki ga izda občina.

Obrazec za oceno škode na strojih, opremi, zalogah in izpadu prihodka ter navodila se nahajajo na tej povezavi: https://www.gov.si/novice/2023-08-16-zacetek-ocenjevanja-skode-v-gospodarstvu-zaradi-posledic-poplav-v-avgustu-2023

Ocena škode na poslovnih stavbah

Oceno škode na poslovnih stavbah morajo oškodovanci prijaviti na svoji občini na posebnem obrazcu, ki ga izda občina. Seznam koroških občin in povezave do njihovih obrazcev:

ObčinaRok za prijavoPoziv za prijavo škode ob poplavah (obrazci)
Črna na Koroškem1.9.2023 do 12.00 urehttps://shorturl.at/arzJZ
Dravograd31.8.2023https://www.dravograd.si/objava/803221
Mežica 15.9.2023 do 10. urehttps://www.mezica.si/objava/804397
Mislinja 28.8.2023https://www.mislinja.si/objava/804630
Muta15.9.2023https://www.muta.si/objava/806101
Podvelka 21.9.2023 https://www.podvelka.si/objava/804035
Prevalje5.9.2023 do 10.00 ure https://shorturl.at/qrENU
Radlje ob Dravi28.8.2023https://www.radlje.si/novice/3212
Ravne na Koroškem31.8.2023 do 10. urehttps://www.ravne.si/objava/805448
Ribnica na Pohorju18.9.2023https://www.ribnicanapohorju.si/objava/803987
Slovenj Gradec 31.8.2023https://shorturl.at/coAJW
Vuzenica 28.8.2023 https://shorturl.at/fAITV

Povračila nadomestila plače v primeru višje sile zaradi posledic naravne nesreče in povračila nadomestila plače na začasnem čakanju na delo

Vlogo je možno oddati preko portala Zavoda za zaposlovanje https://www.zadelodajalce.si.

Roki za oddajo vloge:

Več na: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne-spodbude/ukrepi-za-ohranitev-zaposlitev/

Denarna pomoč za samozaposlene

Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) prinaša denarno pomoč za samozaposlene. Izjavo za pomoč bodo samozaposleni vložili prek eDavkov.

Upravičenec do pomoči za samozaposlene je oseba (samozaposleni, družbeniki in kmetje), ki je opravljala dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve tega zakona in dejavnosti zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah iz avgusta 2023.

Izjava, ki jo bo samozaposlenim potrebno predložiti za pomoč, bo upravičencem na voljo na eDavkih predvidoma 25. septembra, izjavo je treba vložiti do 30. septembra, prvo izplačilo pa bo izvedeno 10. oktobra. Ko bo izjava na voljo, bo Finančna uprava zavezance o tem tudi obvestila.

Več na: https://www.gov.si/novice/2023-08-11-denarna-pomoc-za-samozaposlene

FURS: možnost vložitve vloge za ugodnejši način odplačevanja davkov (101., 102. in 103. člen ZDavP-2)

Poslovni subjekti (pravne osebe in druge osebe z dejavnostjo):

Za vse informacije se lahko zavezanci obrnejo na klicni center Finančne uprave RS za poslovne subjekte: 08 200 1003.

Več na: https://www.gov.si/novice/2023-08-14-zacasni-ukrepi-za-pomoc-zavezancem-pri-poslovanju-s-financno-upravo-dopolnjeno

FURS: odlog plačila oziroma podaljšanje roka za plačilo obveznosti zaradi poplav

Zavezanec, ki obveznosti iz upravičenega razloga, ki je povezan s poplavami, ne more plačati pravočasno, lahko zaprosi za odlog plačila obveznosti za največ 24 mesecev.

Več na: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odlog_poplave_2023

Redno posodobljeni ukrepi za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic škode v poplavah

Povezava do strani MGTŠ: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovenijo-prizadele-najhujse-poplave/ukrepi-za-pomoc-gospodarstvu


Aktivnosti projekta "Podporno okolje 2023" so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, javne agencije.

Logotipi_SIO-MPIK_vsi_v11_beli
Na vsebino