Javni poziv MLADI 2024/2025 za osnovne in srednje šole

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2024/2025 (JP MLADI 2024/2025).

Predmet poziva:

Predmet javnega poziva je financiranje posameznih aktivnosti iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol na področju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti (v nadaljevanju UPI). Z javnim pozivom želi SPIRIT Slovenija finančno podpreti izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti za vsaj 3000 mladih.

Upravičenci in ciljna skupina:

Upravičene aktivnosti:

Rok prijave:

Razpisnik:

SPIRIT Slovenija

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.podjetniski-portal.si/mladi-in-podjetnistvo/javni-poziv-osnovnim-in-srednjim-solam-2024-2025

Na vsebino