Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih

Javni razpis podpira sofinanciranje začetnih investicij za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih. Upravičenci so mala in srednja podjetja z obmejnih problemskih območij.

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški projekta morajo znašati min. 200.000 EUR, vrednost vseh stroškov projekta pa mora biti min. 300.000 EUR. Višina sofinanciranja je med 15% in 50%, odvisno od velikosti podjetja in od lokacije investicije.

Rok prijave:

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/NAQlbvf

Pregled institucij, ki ponujajo vire financiranja za podjetja

Podjetjem so v okviru razpisov na voljo povratna in nepovratna sredstva za različne namene. V nadaljevanju vam ponujamo kratek pregled slovenskih institucij, ki ponujajo vire financiranja za podjetja:

Če ste v dvomih, kateri razpis je primeren za vas, in kako sploh pristopiti k prijavi, nas kontaktirajte na info@rra-koroska.si ali 059 085 190.

Na vsebino