Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih

Javni razpis podpira sofinanciranje začetnih investicij za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih. Upravičenci so mala in srednja podjetja z obmejnih problemskih območij.

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški projekta morajo znašati min. 200.000 EUR, vrednost vseh stroškov projekta pa mora biti min. 300.000 EUR. Višina sofinanciranja je med 15% in 50%, odvisno od velikosti podjetja in od lokacije investicije.

Rok prijave:

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/NAQlbvf

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih (P4I 2022)

Z javnim razpisom želijo spodbuditi investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. S skupno razpisanimi 20 mio EUR SPS planira podpreti okoli 200 projektov.

Upravičeni stroški:

Višina upravičenih stroškov projekta mora znašati najmanj 100.000 EUR. Višina sofinanciranja je do 100% upravičenih stroškov, skladno s shemo državnih pomoči de minimis.

Roka prijave:

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Dodatne informacije:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=149

Na vsebino