Javni razpis P7 2021 - Mikrokrediti

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Podjetje mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Krediti znašajo od 5.000 do 25.000 EUR na podjetje, z nižjo obrestno mero; 6-mesečni EURIBOR + 0,8 %.

Ročnost kredita je do 60 mesecev. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, za zavarovanje pa se zahteva 5 menic podjetja.

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 15.000.000 EUR.

Rok prijave:

10. 2. 2022 in 1. 3. 2022 oz. do porabe sredstev

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/aU6rW5e in https://cutt.ly/cIfJyRO

Drugi javni razpis - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu - B1

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v gospodarstvu, ki zasleduje cilj spodbujanja razvoja v gospodarstvu.

Projekt mora imeti pozitiven učinek na konkurenčnost, spodbujanje zaposlitvenih možnosti, varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov ter spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 6.727.985,00 EUR.

Rok prijave:

prijava je možna v obdobju od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oz. do porabe sredstev

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS)

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/JU6tEb8