Srečanje podpornega okolja za podjetništvo Koroške regije

Vse informacije in prijavnico za dogodek najdeš na povezavi:

Srečanje podpornega okolja za podjetništvo Koroške regije

Za več informacij nas lahko kontaktiraš tudi na info@rra-koroska.si ali 059 085 190 (Jure Knez).


Aktivnosti projekta "Podporno okolje 2023" so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.

SIO_POK_2023_konzorcij
Logotipi_POK_2023_sofinancerji
Koroška gospodarska zbornica
Koroška gospodarska zbornica

Razpis GZS za najboljše inovacije v Koroški regiji

Odprt je razpis GZS za inovacije v Koroški regiji, ki ga že 20. leto zapored izvaja Koroška Gospodarska zbornica. K prijavi inovacij so vabljena vsa podjetja, saj bodo s tem prispevala k boljši prepoznavnosti svoje inovacijske dejavnosti širše v gospodarstvu. Hkrati pa prispevala k dvigu inovacijske kulture v Sloveniji. Izbor poteka v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport ter javno agencijo SPIRIT Slovenija.

Rok za prijavo je 4. 4. 2023.

Dodatne informacije:

Ključni podatki o poslovanju v Koroški regiji za leto 2021

Objavljeni so bili prvi ključni podatki o rezultatih poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2021 na območju občin Koroške regije. Vključene so občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Vuzenica, Prevalje in Ribnica na Pohorju.

Vir podatkov: AJPES

Javni razpis za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov v Koroški regiji

RRA Koroška d.o.o. izvaja Garancijsko shemo za Koroško, ki so jo ustanovile občine Slovenj Gradec, Mislinja, Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica in Radlje ob Dravi.

Upravičenci so mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja, ki lahko v okviru razpisa dostopajo do ugodnih kreditov in garancij za investicije do 8 let, za obratna sredstva in predfinanciranje projektov pa do 3 let.

Višina garancije: 50% za investicije in 80% za obratna sredstva in predfinanciranje projektov.
Razpisan kreditni potencial znaša 828.633 EUR.

Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev je 50 % upravičenih stroškov, upošteva se pravilo »de minimis«. Najnižji znesek sofinanciranja znaša 5.000 EUR na vlogo.

Rok prijave:

do 31. 12. 2021 oz. do porabe sredstev

Razpisnik:

RRA Koroška

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/NT2YyDR

Na vsebino