JR za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov podjetjem v Koroški regiji

RRA Koroška d.o.o. izvaja Garancijsko shemo za Koroško, ki so jo ustanovile občine Slovenj Gradec, Mislinja, Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica in Radlje ob Dravi.

Upravičenci so: mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja, ki dostopajo do ugodnih kreditov in garancij za investicije do 8 let, obratna sredstva in predfinanciranje projektov do 3 let.

Višina garancije: 50% za investicije in 80% za obratna sredstva in predfinanciranje projektov.

Razpisan kreditni potencial znaša 767.677,00 EUR.

Sodelujoče banke z naslednjimi pogoji:

Rok prijave:

Razpis je odprt do 31. 12. 2022 oz. do porabe sredstev. Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej.

Popolne vloge bo obravnaval Kreditni odbor GSK praviloma enkrat mesečno.

Razpisnik:

RRA Koroška d.o.o.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://cutt.ly/BHEB7Lu

Vavčer za kibernetsko varnost/2

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

Upravičeni stroški:

Rok prijave:

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Dodatne informacije:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=153

Vavčer za digitalni marketing ponovno na voljo

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 13. maja 2022 ponovno objavil Javni poziv Vavčer za digitalni marketing. Nepovratne spodbude, ki jih SPS dodatno razpisuje, so preostanek sredstev, ki so ostala neporabljena zaradi odstopov od pogodb oz. neizvedenih aktivnosti s strani prijaviteljev v obdobju 2019 - 2022.

Vavčer bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge (vsi pogoji so navedeni v javnem pozivu). Namen vavčerja ostaja enak, podjetja želijo spodbuditi k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov.

Gre za sofinanciranje do 60 % upravičenih stroškov za izdelavo novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin ali lastnih rezervacijskih platform. Višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega poziva znaša od 500 EUR do 2.500 EUR za posamezno aktivnost oz. do največ 7.500 EUR na prijavitelja.

Pomembne so naslednje informacije:

  1. Vavčer za digitalni marketing se je odprl 13. 5. 2022, vloge preko ePortala Sklada pa je možno oddajati od ponedeljka, 16. 5. 2022, naprej!
  2. Podjetja, ki bodo izpolnjevala pogoje, in bodo s SPS-om podpisala pogodbo o sofinanciranju, imajo 3 mesece od podpisa pogodbe čas za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev.
  3. Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže SPOT svetovanje, niso pa pristojni za oddajo vlog. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT svetovanje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/

Rok prijave:

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/yHYVMrv

Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja

Predmet poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing. Na poziv se lahko prijavijo socialna podjetja s sedežem v RS, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega.

Upravičeni stroški:

Maksimalna skupna višina subvencije je 7.500 EUR za vse aktivnosti skupaj.

Rok prijave:

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/BFPa9LD

Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model podjetnic začetnic 2022

Upravičene prejemnice so podjetnice, ki:

Rok prijave:

Razpisnik:

SPIRIT Slovenija

Dodatne informacije:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/387

Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti

Na voljo je 30 milijonov evrov za razvoj in testiranje oz. demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, ki so usmerjeni v zeleni prehod in krepitev odpornosti.

Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo pilotno-demonstracijskih (PD) projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter cilje v NEPN - Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije.

Višina sofinanciranja (nepovratna sredstva) je do 60%. Rezultat projektov morajo biti novi ali izboljšani izdelki, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju.

Rok prijave:

Razpisnik:

SPIRIT Slovenija

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/OHoKvOw

Predstavitve razpisov P2, SK75 in SI-SK - ujemi nov val financiranja za startup podjetja!

Razmišljaš o prijavi na enega od razpisov P2, SK75 ali SI-SK, ki jih je v preteklih tednih objavil Slovenski podjetniški sklad? Se sprašuješ, kako do 54.000 EUR nepovratnih sredstev ali 75.000 EUR konvertibilnega posojila pod ugodnimi pogoji? Te zanima, kako poteka prijava, pred-selekcija, kakšni so ocenjevalni kriteriji in kateri so tisti kritični koraki, ki jih za pridobitev sredstev enostavno moraš narediti?

Iniciativa Start:up Slovenia te vabi na dogodke, na katerih bo Slovenski podjetniški sklad podrobno predstavil vsak razpis, ocenjevalne kriterije, pomembne datume, roke za prijavo, pred-selekcijo in še marsikaj drugega ;).

Tudi podjetje Dogs4motion, ki je član naše MPIK podjetniške skupnosti, je svojo pot začelo z razpisom P2.

Posebno pozornost bodo posvetili Demo dnevom, ki potekajo pred komisijo in so najpomembnejši del pred-selekcijskih postopkov. Gre za ključen »pitch«, ki prinaša točke, brez katerih zelo težko uspeš.

Dali bodo predlogo in vsebinske napotke, povedali na katera vprašanja je potrebno odgovoriti, da bo komisija imela vse informacije za končno oceno. Ja, tudi zaradi pomanjkljivih informacij se izgubljajo točke.

KDAJ in KJE?

POMEMBNO! Rok za prijavo v pred-selekcijo razpisov P2 in SK75 je 13. april do 14:00 ure.

Več o novem krogu financiranja.

Javni razpis digitalna preobrazba gospodarstva (JR Digit NOO)

Namen razpisa je z dodeljevanjem spodbud gospodarstvu (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z MSPji – mikro, malimi in srednje velikimi podjetji, vključno s start-up-i in/ali scale-up-i) spodbuditi k celoviti digitalni preobrazbi podjetij ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij podjetij.

Konzorcij podjetij mora biti sestavljen iz najmanj enega velikega podjetja in vsaj dveh dodatnih partnerjev, ki morata biti MSP. Konzorcij lahko ima največ desetih sodelujočih partnerjev. Načrtovana vrednost celotnih stroškov projekta digitalne preobrazbe mora znašati vsaj 1.000.000 EUR in največ 2.200.000 EUR.

Za digitalno preobrazbo, ki je predmet projekta, se mora uporabiti najmanj tri izmed naprednih digitalnih tehnologij:

Upravičeni stroški:

Rok prijave:

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodatne informacije:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-digit-noo/

https://cutt.ly/PSQ6G9s

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost

Namen razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v RS (JR INVEST2022-NOO) je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenemu in digitalnemu prehodu.

Prijavitelj mora biti gospodarska družba, ki je registrirana najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge in ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge. Vrednost investicije mora biti: od 1.000.000 do 12.000.000 evrov v predelovalni dejavnosti, od 500.000 do 3.000.000 evrov v storitveni dejavnosti in od 500.000 do 2.000.000 evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti. Pri tem mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

Upravičeni stroški:

Roka prijave:

Razpisnik:

SPIRIT Slovenija

Dodatne informacije:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/386

https://cutt.ly/rSQ6WEr