Projekt
“Podporno okolje 2023”

(Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023)

Namen projekta:

Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Ciljne skupine:

potencialni podjetniki (posamezniki s podjetniško idejo),

MSP v vseh fazah razvoja.

 

Cilj projekta:

povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

 

Aktivnosti projekta:

Promocija podjetniške kulture:
informiranje in promocija,
dogodki SPOT Svetovanje.

Izvajanje celovitih podpornih storitev:
osnovno SPOT svetovanje,
usposabljanja, ki jih izvajajo SPOT svetovalci,
usposabljanja in dogodki, ki jih izvajajo podjetniški mentorji,
podjetniško mentoriranje.

 

Trajanje projekta:

1. 1. 2023 - 31. 10. 2023

 

Partnerji projekta:

A.L.P. Peca d.o.o. (vodilni partner)

RRA Koroška d.o.o. - Mrežni podjetniški inkubator Koroška (partner)

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. (partner)

 

Financiranje:

Aktivnosti v okviru projekta "Podporno okolje 2023" so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javne agencije. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Spletni portal EU Skladi: http://www.eu-skladi.si/

SIO_POK_2023_konzorcijLogotipi_POK_2023_sofinancerji
crossmenu Na vsebino