Projekt
“SIO RRA Koroška 2020-22”

(Izvedba podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2020-22)

Namen projekta:

Izvajanje brezplačnih podjetniških podpornih storitev v okviru subjektov inovativnega okolja (SIO), s čimer bo oblikovana uravnotežena programska podpora za zagon, rast in razvoj podjetij.

Ciljne skupine:

potencialni podjetniki,

nova in obstoječa inovativna podjetja.

 

Cilj projekta:

zagon novonastalih podjetij
(s poudarkom na podjetjih s potencialom doseganja višje dodane vrednosti),
večja stopnja preživetja podjetij,
uspešnejša rast in razvoj obstoječih podjetij.

 

Aktivnosti projekta:

promocijsko-motivacijski dogodki,
informiranje in svetovanje,
tematski dogodki,
mentoriranje,
svetovanje ekspertov,
upravljanje in širitev portfelja ciljnih skupin,
dvig kompetenc SIO in sodelovanje.

 

Financiranje:

Aktivnosti v okviru projekta “SIO RRA Koroška 2020-22” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Spletni portal EU Skladi: http://www.eu-skladi.si/

Logotipi_SIO-MPIK_vsi_v10_beli
crossmenu