Projekt
“Podporno okolje 2023-2025”

(Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje od 2023 do 2025)

Namen projekta:

Namen javnega razpisa je zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu. 

Ciljne skupine:

potencialni podjetniki in potencialni socialni podjetniki (posamezniki s podjetniško idejo),

mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) vključno s socialnimi podjetji v vseh fazah razvoja.

 

Cilj projekta:

povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,

povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in

prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju rasti in razvoju podjetij.

 

Aktivnosti projekta:

Promocija podjetniške kulture:
informiranje in promocija,
dogodki promocije in informiranja.

Izvajanje celovitih podpornih storitev:
osnovno SPOT svetovanje,
dogodki podjetniškega usposabljanja,
podjetniško mentoriranje,

ekspertno svetovanje.

 

Trajanje projekta:

1. 11. 2023 - 31. 12. 2025

 

Partnerji projekta:

A.L.P. Peca d.o.o. (vodilni partner)

RRA Koroška d.o.o. - Mrežni podjetniški inkubator Koroška (partner)

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. (partner)

 

Financiranje:

Aktivnosti v okviru projekta "Podporno okolje 2023-2025" so sofinancirane s pomočjo Evropske unije, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija. Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027«; Cilj politike 1: »Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT; prednostne naloge 1: »Inovacijska družba znanja«; Specifični cilj: RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).

 

Spletni portal EU Skladi: https://evropskasredstva.si

Logotipi_POK_2023-2025_MPIK+RRA+SPOT+EU+IFeel_v3
crossmenu Na vsebino