Razpis P2 2024 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024

Mlada inovativna podjetja lahko z uspešno prijavo pridobijo 72.000 € nepovratnih sredstev, s katerimi financirajo razvoj produkta oz. storitve. Razpis je primeren za podjetja, registrirana kot d.o.o., ustanovljena med 1. 1. 2023 in 15. 3. 2024. Ob tem je pomembno, da razvijajo inovativne proizvode oz. storitve, s katerimi ciljajo na tuje trge.

Predmet razpisa:

Sofinanciranje (subvencija) zagona inovativno naravnanih podjetij, razvoja MVP (minimalno sprejemljiv produkt/minimum viable product) in lansiranje tržnih produktov na trg.

Upravičenci:

 • mlada inovativna podjetja, ustanovljena med 1. 1. 2023 in 15. 3. 2024,
 • registrirana morajo biti v Sloveniji kot d.o.o.,
 • morajo imeti odprt poslovni transakcijski račun pri slovenski banki ali hranilnici.

Kaj je še potrebno vedeti glede primernosti razpisa za vaše podjetje?

 • produkt je v fazi razvoja in še ni dokončan (zaželena je faza prototipa),
 • zaželjeno je, da je ekipa idejo za inovativni produkt/storitev že validirala pri zgodnjih uporabnikih,
 • podjetje ima ekipo z znanjem in jasno idejo, kako bodo izdelali produkt/storitev in ga popeljali na trg.

Višina sredstev in upravičeni stroški:

 • 72.000 EUR subvencije (izplačane v treh tranšah),
 • 100-odstotno kritje upravičenih stroškov.

Štiri najpomembnejše novosti P2 2024:

 • rešitev mora biti skladna z vsaj enim prednostnim področjem iz slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5), ki jo najdete na tej povezavi,
 • namesto udeležbe na predselekciji, točke na razpisu prinaša udeležba na start-up treningu, to je trening v obsegu 8 ur, ki ga izvaja SPS - več na tej povezavi,
 • višja subvencija na podjetje (iz 54.000 EUR na 72.000 EUR subvencije/podjetje),
 • namesto 40 podjetij se podpre 30 podjetij, 16 podjetij iz Vzhodne in 14 podjetij iz Zahodne kohezijske regije,
 • na razpis se lahko prijavijo samo družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in ne več tudi samostojni podjetniki in zadruge.

Rok prijave:

 • 29. 3. 2024 do 14:00

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad (SPS)

MPIK dogodek za predstavitev razpisa:

https://mpik-koroska.si/dogodki/mpik-dogodek-predstavitev-razpisa-p2-2024

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.podjetniskisklad.si/p2-2024-spodbude-za-zagon-inovativnih-podjetij-v-letu-2024

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino