P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023

Namen razpisa je zagotoviti ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic poplav v avgustu 2023 na gospodarstvo.

Upravičenci:

 • gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, zavodi ter socialna podjetja s statusom gospodarske družbe;
 • podjetje ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja;
 • je ustanovljeno in deluje pred 1. 1. 2022;
 • ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas;
 • višina kredita ne sme presegati 40% od vrednosti čistih prihodkov od prodaje 2022;
 • vlagatelj je utrpel neposredno škodo v poplavah avgusta 2023 (dokazila).

Upravičeni stroški:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme);
 • stroški obratnih sredstev (stroški materiala, trgovskega blaga in storitev);
 • zaračunan pripadajoči DDV na upravičene stroške;
 • obdobje nastanka upravičenih stroškov od 4. 8. 2023 do 31. 5. 2024.

Višina sredstev:

 • min: 15.000, maks: 100.000 € kredita.

Pogoji:

 • intenzivnost financiranja je 100 % upravičenih stroškov;
 • letna obrestna mera je 0,5% in je fiksna;
 • ročnost 2-5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR ter 2–7 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR;
 • zavarovanje: 8 menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 EUR ter 8 menic podjetja + osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • moratorij: od 1 do 6 mesecev (z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev );
 • brez stroškov vodenja in odobritve kredita.

Roki prijave:

 • 1. rok 9. 11. 2023, 2. rok 20. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.podjetniskisklad.si/p7p-2023-kredit-za-odpravo-skode-v-poplavah-avgusta-2023

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino