P1 plus 2023 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namen razpisa je omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov za mala in srednja podjetja.

Upravičenci:

 • upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, s.p.-ji, zadruge, zavodi ter socialna podjetja (so.p.);
 • podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Upravičeni stroški:

Razvojne garancije:

 • stroški materialnih in nematerialnih investicij (nakup novih strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje, obnove in/ali nakupa objekta, prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc);
 • obratna sredstva do maksimalno 200.000 EUR.

Mikrogarancije:

 • obratna sredstva (stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev, stroški dela).

Kreditni pogoji:

 • višina posojila maks. 1.250.000 €;
 • obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + 0,35% / 0,60% / 0,85%, odvisno od kreditno-garancijske linije;
 • zavarovanje kredita: 60-80% garancije, odvisno od kreditno-garancijske linije;
 • delež sofinanciranja Sklada: do 85% upravičenih stroškov, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV,
 • ročnost: min. 18, maks. 120 mesecev;
 • moratorij: 6 ali 24 mesecev;
 • možnost predčasnega poplačila.

Roki prijave:

 • 15.4., 5.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10.2023

Razpisnik:

SPS - Slovenski podjetniški sklad

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.podjetniskisklad.si/p1-plus-2023-2-garancije-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere/

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino