Javni razpis P7 2023 mikrokrediti 2023

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Upravičenci:

 • mikro ali malo podjetje;
 • organizirano kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba oz. zadruga z omejeno odgovornostjo (ima lahko tudi status socialnega podjetja);
 • ustanovljeno pred 1.1.2022;
 • najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas.

Upravičeni stroški:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme);
 • naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc);
 • stroški materiala in trgovskega blaga;
 • stroški storitev;
 • stroški dela;
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Kreditni pogoji:

 • min. 5.000 €, maks. 25.000 € (možnost oddaje 2 vlog - 50.000 €);
 • obrestna mera 37,5% od 6-mesečnega EURIBORA (spremenljivi del) + 0,8 % (fiksni del);
 • zavarovanje kredita: 8 menic podjetja;
 • kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta;
 • ročnost: 2 do 5 let;
 • moratorij: od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita;
 • brez stroškov odobritve, brez stroškov vodenja kredita.

Roki prijave:

 • 22. 5., 18. 6., 18. 9. in 18. 10. 2023

Razpisnik:

SPS - Slovenski podjetniški sklad

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.podjetniskisklad.si/p7-2023-mikrokrediti/

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino