Aktualne informacije v zvezi z ukrepi države zaradi posledic poplav (9.8.2023)

Povzetek iz sprejetega interventnega zakona z dne 9. 8. 2023:

  1. Nadomestilo za ukrep začasnega čakanja na delo je v višini 80 % plače, država podjetju povrne 80% odstotkov tega zneska in je omejena z višino povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za mesec maj 2023 in ne sme biti nižja od minimalne plače v RS. Trajanje ukrepa od 3.8.2023 do 31.12.2023.
  2. Začasni ukrep za samozaposlene: Pomoč 1.200 EUR na mesec, od avgusta do decembra 2023.
  3. Odlog plačila kreditov javnih skladov do največ 12 mesecev.
  4. Izdajanje soglasij, dovoljenj ali drugih aktov državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, ki so potrebni za izvedbo ukrepov za odpravo posledic poplav v avgustu 2023 po tem zakonu se izvaja prednostno.
  5. Predplačila za pomoč v gospodarstvu v višini 10% ocenjene škode.
  6. Samozaposleni, ki bodo koristili pomoč zaradi poplav, morajo imeti plačane vse davke in prispevke, tudi morebitne kazni. Torej na FURS pod vašo davčno številko ne smeti biti odprtih obveznosti. Preverite na e-Davkih in poravnajte, če je kaj zapadlega. Pozor tudi na NUSZ, morebitne kazni, ipd…

Vlada je izdala Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav

https://www.gov.si/novice/2023-08-05-vlada-je-izdala-odlok-o-zacasnih-ukrepih-v-upravnih-zadevah-za-preprecevanje-posledic-poplav

Izvajanje plačilnih storitev na dan solidarnosti 14. avgusta 2023

Vlada Republike Slovenije (RS) se je odločila, da bo ponedeljek, 14. avgust 2023, dan solidarnosti, ki bo dela prost dan. Vsi plačilni sistemi bodo ta dan delovali. Vse storitve Uprave RS za javna plačila (UJP) prek spletnih in mobilnih aplikacij bodo delovale v nespremenjenem obsegu.

Davčna obravnava pomoči

Če fizična oseba prejme pomoč od organizacij, ki imajo status humanitarne organizacije, je ta pomoč oproščena plačila dohodnine. Več na: https://www.podjetniskicenter-sg.si/Novice/ArtMID/1322/ArticleID/4017

Izdelava novih dokumentov

Če vam je voda odnesla osebne dokumente, lahko vloge za nove vložite pri kateri koli upravni enoti, pri tem pa vam ne bo treba plačati upravne takse. Če med sanacijo najdete osebne dokumente, jih odnesite na upravno enoto ali policijsko postajo. Osebnih dokumentov z izpostavljenimi osebnimi podatki ne objavljajte na družbenih omrežjih!

Različne možnosti odsotnosti z dela

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) so za delavce in delodajalce na voljo različne možnosti odsotnosti z dela, glede na različne situacije:

Aplikacija »POPLAVE 2023«

Na povezavi https://poplave2023.urszr.si lahko izberete, kakšno pomoč nudite.

GZS prosi za izpolnitev kratke ankete o oceni škode v podjetjih

Anketa je namenjena prvi informaciji Ministrstvu pri pripravi ukrepov. Do ankete dostopate na http://gzs.1ka.si/a/48eee37e.


Aktivnosti projekta "Podporno okolje 2023" so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, javne agencije.

Logotipi_SIO-MPIK_vsi_v11_beli
Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino