Razpis za podporo zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.

Javni razpis je razdeljen na SKLOP I in SKLOP II:


SKLOP I je namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih. Sklop I poteka v dveh fazah:

  • Faza A zajema do 5 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju - Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne podpore s strani dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta.
  • V fazi B (po zaključeni fazi A) podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt in lahko prejme finančno podporo v višini od najmanj 40.000 EUR do največ 90.000 EUR.


SKLOP II je namenjen zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih. Razdeljen je v dve skupini:

1. skupina zagonskih podjetij, v katero spadajo zagonska podjetja, ki še nimajo razvitega nobenega produkta ali storitve in ki še ne beležijo prihodkov od prodaje na trgu

2. skupina mikro in malih podjetij, v katero spadajo mikro in mala podjetja, ki imajo razvit že vsaj en produkt ali storitev in ki beležijo prihodke od prodaje na trgu.

Sklop II poteka v dveh fazah:

  • Faza A zajema do 4 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju - Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne podpore s strani dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta.
  • V fazi B (po zaključeni fazi A) podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt in lahko prejme finančno podporo v višini od najmanj 10.000 EUR do največ 40.000 EUR.

Rok prijave:

  • Sklop I: 1. rok 15. 9. 2022 / 2. rok 16. 1. 2023 / 3. rok 15. 6. 2023 / 4. rok 15. 11. 2023 / 5. rok 15. 3. 2024
  • Sklop II: 1. rok 15. 11. 2022 / 2. rok 15. 4. 2023 / 3. rok: 15. 9. 2023 / 4. rok 15. 1. 2024 / 5. rok: 15. 4. 2024

Razpisnik:

SPIRIT Slovenija

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/391

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino