Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost

Namen razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v RS (JR INVEST2022-NOO) je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenemu in digitalnemu prehodu.

Prijavitelj mora biti gospodarska družba, ki je registrirana najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge in ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge. Vrednost investicije mora biti: od 1.000.000 do 12.000.000 evrov v predelovalni dejavnosti, od 500.000 do 3.000.000 evrov v storitveni dejavnosti in od 500.000 do 2.000.000 evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti. Pri tem mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

Upravičeni stroški:

  • stroški gradnje,
  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev,
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev ter
  • stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme.

Roka prijave:

  • 22. 4. 2022,
  • 1. 10. 2022.

Razpisnik:

SPIRIT Slovenija

Dodatne informacije:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/386

https://cutt.ly/rSQ6WEr

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino