Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih (P4I 2022)

Z javnim razpisom želijo spodbuditi investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. S skupno razpisanimi 20 mio EUR SPS planira podpreti okoli 200 projektov.

Upravičeni stroški:

Višina upravičenih stroškov projekta mora znašati najmanj 100.000 EUR. Višina sofinanciranja je do 100% upravičenih stroškov, skladno s shemo državnih pomoči de minimis.

Roka prijave:

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Dodatne informacije:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=149

Deli  novico
Deli 
Vse novice
Novice po letih:
crossmenu