Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih

Javni razpis podpira sofinanciranje začetnih investicij za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih. Upravičenci so mala in srednja podjetja z obmejnih problemskih območij.

Upravičeni stroški:

  • nakup strojev in opreme,
  • nematerialnih naložb (patentne pravice, licence, know-how, nepatentirano tehnično znanje),
  • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela.

Upravičeni stroški projekta morajo znašati min. 200.000 EUR, vrednost vseh stroškov projekta pa mora biti min. 300.000 EUR. Višina sofinanciranja je med 15% in 50%, odvisno od velikosti podjetja in od lokacije investicije.

Rok prijave:

  • 11. 4. 2022

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/NAQlbvf

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino