Javni razpis spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov konzorcijev podjetij. Projektni cilj vsakega RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.

Pridobite lahko med 50.000 EUR in 300.000 EUR nepovratnih sredstev. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje v konzorciju je različen glede na njegovo velikost, giblje se med 25 % in 60 %.

Vsak RRI projekt mora izkazovati prispevek k prehodu na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja in področja blažitve podnebnih sprememb.

Upravičeni stroški:

  • plače,
  • storitve zunanjih izvajalcev,
  • investicije v neopredmetena sredstva,
  • posredni stroški.

Roka prijave:

  • 17. 5. 2022
  • 3. 4. 2023

Razpisnik:

SPIRIT Slovenija

Dodatne informacije:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/382

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino