Javni razpis so-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022)

Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oziroma zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih primerih nizko kapitalizirana.

S tem Sklad pripomore k hitrejšemu uvajanju novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).

Razpis je namenjen nadaljevanju finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja – druga razvojna faza namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnosti.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 4.300.000 EUR.

Rok prijave:

31. 12. 2022 oz. do porabe sredstev

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Dodatne informacije:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=144

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino