Javni razpis P7 2021 - Mikrokrediti

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Podjetje mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Krediti znašajo od 5.000 do 25.000 EUR na podjetje, z nižjo obrestno mero; 6-mesečni EURIBOR + 0,8 %.

Ročnost kredita je do 60 mesecev. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, za zavarovanje pa se zahteva 5 menic podjetja.

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 15.000.000 EUR.

Rok prijave:

10. 2. 2022 in 1. 3. 2022 oz. do porabe sredstev

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/aU6rW5e in https://cutt.ly/cIfJyRO

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino