Javni razpis digitalna preobrazba gospodarstva (JR Digit NOO)

Namen razpisa je z dodeljevanjem spodbud gospodarstvu (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z MSPji – mikro, malimi in srednje velikimi podjetji, vključno s start-up-i in/ali scale-up-i) spodbuditi k celoviti digitalni preobrazbi podjetij ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij podjetij.

Konzorcij podjetij mora biti sestavljen iz najmanj enega velikega podjetja in vsaj dveh dodatnih partnerjev, ki morata biti MSP. Konzorcij lahko ima največ desetih sodelujočih partnerjev. Načrtovana vrednost celotnih stroškov projekta digitalne preobrazbe mora znašati vsaj 1.000.000 EUR in največ 2.200.000 EUR.

Za digitalno preobrazbo, ki je predmet projekta, se mora uporabiti najmanj tri izmed naprednih digitalnih tehnologij:

 • robotika in/ali avtomatizacija procesov;
 • internet stvari;
 • umetna inteligenca za preobrazbo odločevalskih sistemov (vključno s kibernetsko varnostjo);
 • blockchain tehnologije/tehnologije distribuiranih zapisov;
 • platforme za povezovanje naprednih tehnologij;
 • velepodatki in/ali kvantno računalništvo;
 • virtualna resničnost (VR) ali obogatena resničnost (AR) ali razširjena resničnost (XR);
 • 3D tiskanje.

Upravičeni stroški:

 • stroški osebja v obsegu zaposlitve/dela na projektu digitalne preobrazbe za delo na RR aktivnostih na projektu;
 • stroški plač in povračil v zvezi z delom;
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev;
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev;
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev; stroški materiala in opreme, potrebnih za prilagoditev osnovnih sredstev;
 • posredni stroški.

Rok prijave:

 • 28. 4. 2022.

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodatne informacije:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-digit-noo/

https://cutt.ly/PSQ6G9s

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino