Drugi javni razpis - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu - B1

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v gospodarstvu, ki zasleduje cilj spodbujanja razvoja v gospodarstvu.

Projekt mora imeti pozitiven učinek na konkurenčnost, spodbujanje zaposlitvenih možnosti, varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov ter spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 6.727.985,00 EUR.

Rok prijave:

prijava je možna v obdobju od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oz. do porabe sredstev

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS)

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/JU6tEb8

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino