Javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Razpis obsega dejavnosti v turizmu, trgovino, storitvene dejavnosti, dodajanje vrednosti lesu, lokalno samooskrbo, ravnanje z organskimi odpadki, proizvodnjo električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namene prodaje in številne druge dejavnosti.

Od skupno 15 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev je 10 milijonov evrov namenjenih za nosilce dopolnilnih dejavnosti (sklop A) ter 5 milijonov evrov namenjenih za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe (sklop B).

Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev je 50 % upravičenih stroškov, upošteva se pravilo »de minimis«. Najnižji znesek sofinanciranja znaša 5.000 EUR na vlogo.

Rok prijave:

vložitev vlog poteka od 4. 10. 2021 do vključno 17. 12. 2021

Razpisnik:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/AW4xu4P

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino