Izjava o dostopnosti

Uvodno o dostopnosti

RRA Koroška d.o.o. se zavezuje, da bo omogočal dostopnost spletišča https://mpik-koroska.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 in spremembe) vsem uporabnikom.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://mpik-koroska.si.

Stopnja skladnosti

Uporabo spletišča želimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato ga nenehno oblikujemo, posodabljamo in prilagajamo tako, da je dostopen za uporabnike z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti.

Spletišče https://mpik-koroska.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nekateri elementi (slike, dokumenti v različnih formatih) nimajo vpisanega alternativnega besedila. Vpisovanje alternativnega besedila za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme. Novejši elementi imajo vpisano alternativno besedilo.
Nekateri skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, so dostopni, vendar težje berljivi. Zato vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju).

Nabor storitev za dostopnost:

  • izbira velikosti pisave
  • možnost podčrtovanja povezav
  • odtenki sive
  • visok kontrast
  • negativni kontrast
  • svetlo ozadje
  • berljivi naslovi

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 21. 04. 2023.
Izjava je bila nazadnje pregledana 21. 04. 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite karkoli sporočiti ali pa vas zanima karkoli o dostopnih oziroma nedostopnih vsebinah, nam lahko pišete na info@rra-koroska.si ali nas pokličete na +386 (05) 90 85 190.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po elektronski pošti: gp.ijs@gov.si ali navadni pošti na naslov:

Ministrstvo Republike Slovenije za javno upravo
Direktorat za informacijsko družbo in informatiko
Uprava za informacijsko varnost
Tržaška 21
1000 Ljubljana
tel: 01 478 83 84
e-mail: gp.ijs@gov.si

https://www.gov.si
crossmenu Na vsebino