Viri financiranja za podjetja


Avtor: Urška Krajnc, RRA Koroška d.o.o. – Mrežni podjetniški inkubator Koroška

avgust 2023

čas branja: 5 min


Podjetje, ki želi rasti in razvijati svoje poslovanje, se prej ali slej sooča s potrebo po dodatnih virih financiranja. Da je financiranje optimalno, se ga je potrebno lotiti premišljeno, glede na stanje, zmožnosti, potrebe in cilje posameznega podjetja. Ključno je, da podjetje izbere ustrezne vire financiranja, kombinira med različnimi viri in se hkrati tudi dobro zaveda, da ima vsak vir financiranja svojo "ceno".

Ko podjetje razmišlja o potencialnih virih financiranja ima na voljo naslednje opcije (najpogostejše):

1. Notranje vire financiranja

2. Zunanje vire financiranja:

  • nepovratna sredstva,
  • dolžniški viri (kredit, lizing, faktoring),
  • lastniški viri (poslovni angeli in skladi tveganega kapitala),
  • množično financiranje.

Najprej se podjetnik posluži notranjih virov financiranja. To so viri, ki jih podjetje pridobi iz lastnih virov. Najpogostejši notranji vir financiranja podjetja je dobiček. Reinvestirani dobički so eden najpogostejših virov financiranja uspešne rasti podjetja. V čisto začetni fazi podjetja te vire predstavljajo tudi osebni prihodki in prihranki podjetnika, ki ob hitri in čim večji prodaji, v kombinaciji s čim večjim "zategovanjem" stroškov, gradijo podjetje (financiranje po principu t.i. bootstrappinga).

O zunanjih virih financiranja je smiselno razmišljati, ko podjetnik izčrpa svoje lastne vire. Kot prvi in najbolj vabljivi zunanji viri financiranja so tukaj nepovratna sredstva. Gre za sredstva iz najrazličnejših razpisov na občinski, nacionalni in evropski ravni, ki so namenjena za spodbujanje podjetništva (od spodbujanja samozaposlovanja, sofinanciranja razvoja novih produktov, raziskav in razvoja, do sofinanciranja naložb v poslovanje, …). Je pa iz leta v leto manj razpisov, ki ponujajo nepovratna sredstva. V zadnjem času so pogostejši razpisi, kjer država ponuja zgolj garancije za kredite s subvencionirano obrestno mero. Aktualne razpise za gospodarstvo si lahko pogledate na naslednjih straneh:

Naslednji segment zunanjih virov financiranja so dolžniški viri financiranja. Sem spadajo krediti in lizingi, pa tudi manj znani viri kot so faktoring. Faktoring je storitev, kjer finančni vlagatelj (prevzemnik) odkupi terjatve podjetnika do njegovih kupcev preden le-te dospejo v plačilo. Na tak način si lahko podjetnik zagotovi likvidnost preden pričakuje dejansko plačilo od kupcev.

Tretji segment predstavljajo lastniški viri financiranja. Tukaj gre za povsem drugačen koncept. Pri tej obliki podjetje denarja ne vrača z obrestmi po obrokih, temveč lastniški investitorji sodelujejo na dobičku s kupljenim deležem podjetja. V tej kategoriji virov financiranja so najbolj razširjeni predvsem poslovni angeli in skladi tveganega kapitala.

Poslovni angeli so skupine vlagateljev ali premožni posamezniki, ki investirajo svoj kapital v zgodnje faze rastočih podjetij. Ti investitorji vlagajo v le najperspektivnejše in visoko donosne poslovne priložnosti. V zameno za svoje naložbe dobijo delniški ali lastniški delež v podjetju. Pogosto nudijo tudi svoje izkušnje, znanje in stike, da bi pomagali pri uspešnem razvoju podjetja. Prvi in največji klub angelskih investitorjev pri nas so Poslovni angeli Slovenije (https://poslovniangeli.si/), ki povezujejo najambicioznejše podjetnike, ki so v začetnih fazah razvoja podjetja, z najbolj kvalificiranimi investitorji v Sloveniji, srednji in vzhodni Evropi ter širše.

Skladi tveganega kapitala pa investirajo svoje neposredne lastniške naložbe v hitrorastoča podjetja, običajno v kasnejših fazah, ko podjetje širi svoje poslovanje na mednarodne trge. Vsak sklad ima tudi specifično lastno naložbeno politiko (v kakšna podjetja in v katere panoge vlaga). Pri nas je najbolj znan sklad zasebnega tveganega kapitala Silicon Gardens Fund (https://silicongardens.com/), katerega sestavljajo vidni in uspešni domači podjetniki. Pred dvema letoma je zaživel tudi novi zasebni sklad tveganega kapitala Suricate Ventures (https://www.suricate.ventures/). Sicer pa je v Sloveniji zaenkrat le malo skladov tveganega kapitala. Slovensko okolje tveganega kapitala je tako že leta močno odvisno od tujine.

Izjemno priljubljen vir zunanjega financiranja je v zadnjem desetletju tudi množično financiranje (t.i. crowdfounding). Podjetjem, ki potrebujejo denar za poslovne projekte, omogoča, da prek spletnih platform zberejo sredstva večjega števila podpornikov, prihodnjih uporabnikov ali donatorjev, ki z dosegom zadanega cilja vidijo potencial in uspešnost produkta ali storitve. Najbolj razširjene platforme za množično financiranje:

Najuspešnejša slovenska kampanja doslej na platformi Kickstarter je projekt pametne ptičje krmilnice Bird Buddy, ki se je zaključila januarja 2021. Prepričali so skoraj 23.000 podpornikov, s pomočjo katerih so zbrali rekordnih 4,19 milijona evrov. Bird Buddy so tudi letos na Kickstarterju zbirali sredstva za dva nova produkta: pametno ptičjo krmilnico za kolibrije Smart Hummingbird Feeder in pametno ptičjo hišico z vgrajeno vodno kopeljo Smart Bird Bath. Ob koncu kampanje, ki se je zaključila 15. junija 2023, so z več kot 10.000 podporniki uspeli zbrati 2,87 milijona evrov.

Uspešne kampanje na Kickstarterju je izvedlo tudi kar nekaj članov našega Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška. Na zadnje ekipa podjetja Opera Games s produktom družabne igre Coupling, the Game. Še pred njimi pa podjetje Mouzen s svojim ergonomskim naslonom za roke.

Vsak vir financiranja ima svoje značilnosti, pogoje in tveganja. Ključnega pomena je, da podjetje skrbno preuči svoje potrebe in zmožnosti, preden se odloči za določen dodatni vir financiranja.

Če imate glede virov financiranja za podjetja dodatna vprašanja, smo vam v Mrežnem podjetniškem inkubatorju Koroška (MPIK) z veseljem na voljo. Klikni tu za kontakt.

SIO_POK_2023_konzorcij
Logotipi_POK_2023_sofinancerji
Deli 
crossmenu Na vsebino