Vitki okvir ali Lean Canvas - nepogrešljivi pomočnik pri razvoju poslovne ideje in poslovnega modela


Avtor: Jure Knez, RRA Koroška d.o.o. – Mrežni podjetniški inkubator Koroška

december 2023

čas branja: 5 min


Vitki okvir (ang. Lean Canvas) je enostavno in učinkovito orodje za načrtovanje poslovnega modela podjetja. V start-up podjetništvu nekateri vitki okvir imenujejo kar sodoben oz. mini poslovni načrt. Z vitkim okvirjem lahko dejansko na enem listu opišemo vse bistvene gradnike poslovnega modela. Prednost je, da ga lahko hitro spreminjamo in prilagajamo skladno z ugotovitvami, ki jih dobivamo od kupcev ali uporabnikov. Skratka z vsem, kar nam sporoča trg.

Komu je namenjen

Zasnovan je predvsem za zagonska podjetja (startupe), podjetnike in potencialne podjetnike, ki želijo razviti in preizkusiti svoje poslovne ideje na hitrejši, bolj strukturiran način. Zelo uporaben pa je tudi za starejša podjetja, ki želijo svoje poslovanje dvigniti na višjo raven, se nenehno izboljševati, odkrivati nove poslovne priložnosti, prepoznavati morebitne težave v trenutnem poslovnem modelu ter se hitreje prilagajati spremembam na trgu.

9 ključnih gradnikov, ki sestavljajo poslovni model podjetja

Zakaj je Vitki okvir tako učinkovit in hkrati preprost za uporabo? Ker nam pomaga razstaviti poslovni model na 9 ključnih gradnikov, ki sestavljajo poslovni model podjetja:

 1. Problem (ang. Problem): Kateri so največji problemi, s katerimi se srečujejo ciljni kupci? In jih vi rešujete s svojo poslovno idejo.
 2. Segmenti kupcev (ang. Customer Segments): Katera je glavna ciljna skupina kupcev oz. uporabnikov. Kakšne so značilnosti vašega zgodnjega / tipičnega kupca?
 3. Edinstvena ponujena vrednost (ang. Unique Value Proposition): Jasno in prepričljivo sporočilo, zakaj ste drugačni in zakaj bi nekdo kupil vaš produkt. Sporočilo mora biti kratko – predstavljajte si ga skorajda kot neke vrste slogan.
 4. Rešitev (ang. Solution): Kakšna je vaša rešitev za navedene probleme kupcev? Katere so njene 3 najpomembnejše lastnosti?
 5. Kanali (ang. Channels): Kako boste dosegli ciljne kupce? Katere poti / kanale boste izbrali?
 6. Viri prihodkov (ang. Revenue Streams): Kateri so vaši viri prihodkov? Kakšna je celotna vrednost prihodkov in kakšna je marža?
 7. Struktura stroškov (ang. Cost Structure): Kateri so stalni oz. fiksni stroški (nastanejo neglede na obseg proizvodnje) in spremenljivi oz. variabilni stroški (odvisni od obsega proizvodnje blaga in storitev)?
 8. Ključni kazalniki (ang. Key Metrics): Kaj lahko merite oz. katere številke (kazalniki / metrike) vam povedo, kako dobro vam gre v poslu? Kako boste vedeli, ali je vaša ideja uspešna?
 9. Neulovljiva prednost (ang. Unfair Advantage): Česa glede vaše ideje ni enostavno kopirati ali kupiti?
Vitki okvir
Vitki okvir – Lean Canvas (vir MPIK; povzeto po knjigi Delaj vitko, Ash Maurya, Pasadena, 2014)

Prvo izpolnjevanje

Prvo izpolnjevanje vitkega okvira naj bo hitro (cca. 20-30 min). Nič ni narobe, če kakšno polje pustite prazno. To je običajno tisto polje, ki je v vašem poslovnem modelu najbolj tvegano in zanj še nimate pravega odgovora. Ob tem je bistveno še:

 • bodite jedrnati, odgovori naj bodo kratki, najbolje v alinejah;
 • vrstni red izpolnjevanja je skladen s številčnimi oznakami polj - od polja št. 1 (Problem) do polja št. 9 (Neulovljiva prednost);
 • osredotočite se na kupca. Vsaka sprememba segmenta kupca lahko namreč popolnoma spremeni poslovni model, zato je za vsak segment kupcev smiselno skicirati svoj vitki okvir.

Testiranje je bistveno!

In ne pozabimo - karkoli zapišemo v vitki okvir, posebej ko smo v fazi razvoja nove poslovne ideje, so samo in edino predpostavke, ki jih je nujno preveriti in sistematično testirati! Testiranje mora potekati v interakciji s kupci, uporabniki, partnerji in vsemi ostalimi deležniki, ki so pomembni za razvoj vaše poslovne ideje. Ena od metod, ki vam bo dala najboljše povratne informacije, so gotovo intervjuji s predstavniki omenjenih skupin deležnikov.

Dopolnjevanje in nadgrajevanje

Vitki okvir moramo na podlagi povratnih informacij s trga nenehno dopolnjevati in nadgrajevati. Ni torej dovolj, da ga izpolnimo enkrat in za vedno pustimo v prvotni obliki. Zato je najbolje, da je vedno na voljo in na očeh vsem članom ekipe – npr. nalepljen kot plakat na steno, skiciran na tablo ipd., gradniki pa so izpolnjeni s pomočjo post-it listkov, ki jih po potrebi dodajamo ali zamenjujemo.

Lean Canvas - Business Model Canvas

Na kratko še o razmerju med orodji Lean Canvas (LC) – Business Model Canvas (BMC), ki sta obe namenjeni načrtovanju poslovnega modela, pogosto pa se je zamenjuje. Business Model Canvas sta razvila Alexander Osterwalder in Yves Pigneur, prvič je bil javno predstavljen v knjigi »Business Model Generation«, ki je izšla leta 2010. Orodje Lean Canvas je iz Business Model Canvasa izpeljal Ash Maurya, podjetnik in avtor knjige »Running Lean« (slovenski prevod je »Delaj vitko«), ki je prav tako izšla leta 2010. Tako LC kot BMC vsebujeta 9 gradnikov, od katerih jih je 5 enakih (segmenti kupcev, edinstvena ponujena vrednost, kanali, viri prihodkov in struktura stroškov), 4 pa se razlikujejo (LC vsebuje problem, rešitev, ključne kazalnike in neulovljivo prednost; BMC pa ključne partnerje, ključne aktivnosti, ključne vire in odnose s kupci).

Pretočite si vitki okvir v e-obliki in začnite z izpolnjevanjem!

Skratka, orodje Lean Canvas oz. Vitki okvir je vaš vodnik skozi podjetniško potovanje. Brez njega lahko izgubite fokus in smer, z njim pa boste gotovo lažje sprejemali boljše odločitve in hitreje dosegli cilje.

Na tem mestu lahko najdete Vitki okvir v e-obliki in to v formatih word, excel in pdf. Izberite svojega in začnite z izpolnjevanjem – rezultati zagotovo ne bodo izostali!

Vitki okvir kot

wordov dokument

Vitki okvir - docx
Vitki okvir - docx

Vitki okvir kot

excelov dokument

Vitki okvir - xlsx
Vitki okvir - xlsx

Vitki okvir kot

pdf dokument za tiskanje

Vitki okvir
Vitki okvir - pdf

V primeru, da se vam glede Vitkega okvira porajajo dodatna vprašanja, da želite pomoč pri izpolnjevanju vitkega okvira ali pa bi nam enostavno samo radi predstavili svojo poslovno idejo oz. podjetje, smo vam v Mrežnem podjetniškem inkubatorju Koroška (MPIK) z veseljem na voljo. Klikni tu za kontakt.

Logotipi_POK_2023-2025_samo_EU+SPOT+IFeel_v3
Deli 
crossmenu Na vsebino