Izzivi na začetku podjetniške poti


Avtor: Urška Krajnc, RRA Koroška d.o.o. – Mrežni podjetniški inkubator Koroška

april 2024

čas branja: 5 min


Začetek podjetniške poti je dinamičen in naporen proces, ki zahteva veliko predanosti, vztrajnosti in poguma. Pogosto je prežet z navdušenjem in visokimi ambicijami, vendar pa se ob tem pojavljajo tudi številni izzivi, ki zahtevajo premišljen pristop in rešitve.

Razumevanje teh izzivov ter razvoj strategij za njihovo obvladovanje je ključnega pomena za uspeh novoustanovljenega podjetja. Ta članek obravnava nekaj najpogostejših izzivov, s katerimi se soočajo podjetniki in podjetnice na začetku svoje podjetniške poti, ter ponuja usmeritve za njihovo obvladovanje.

Sestava prave ekipe

Sestava močne ekipe, ki bo podpirala vizijo in cilje podjetja, ter pokrivala ključna področja v podjetju, je bistvenega pomena za uspeh podjetja. Pri sestavljanju prave ekipe je potrebno poiskati ljudi z različnimi, vendar dopolnjujočimi se sposobnostmi, ki so zavezani skupnemu cilju in so pripravljeni sodelovati ter rasti skupaj s podjetjem. Pomanjkanje izkušenj in finančnih sredstev lahko oteži privabljanje kakovostnih kadrov. Pomembno je, da mladi podjetniki razvijejo privlačno kulturo podjetja, ki privablja talente in zagotavlja priložnosti za osebno in poklicno rast.

Pomanjkanje kapitala in financiranje

Podjetniki začetniki pogosto začnejo z omejenimi finančnimi viri. Pomanjkanje kapitala lahko oteži razvoj izdelka ali storitve ter vpliva na hitrost rasti podjetja. Da bi premagali ta izziv, se je potrebno posvetiti iskanju alternativnih virov financiranja, kot so npr. subvencije, posojila za podjetja, investicije tveganega kapitala, množično financiranje (t.i. crowdfounding). Da je financiranje optimalno, se ga je potrebno lotiti premišljeno. Pomembno je, da podjetje izbere ustrezne vire financiranja, kombinira med različnimi viri in se hkrati tudi dobro zaveda, da ima vsak vir financiranja svojo »ceno«.

Vzpostavitev učinkovitega poslovnega modela

Oblikovanje učinkovitega poslovnega modela je izjemno pomembno, saj določa temeljne elemente, ki vplivajo na uspeh podjetja. Podjetniki se pogosto znajdejo pred izzivom razvijanja poslovnega modela, ki bi zagotavljal ustrezne prihodke in omogočal trajnostno rast podjetja. To vključuje določanje cenovne strategije, identifikacijo ključnih prihodkovnih virov, oceno stroškov in izbiro optimalnih distribucijskih kanalov. Pomembno je tudi redno preverjanje in prilagajanje poslovnega modela glede na spremembe na trgu in povratne informacije strank.

Pomanjkanje prodajnega fokusa

Pomanjkanje prodajnega fokusa je lahko resen problem za podjetje. Brez ustrezne prodaje podjetje ne more generirati dovolj prihodkov, da bi pokrilo svoje stroške in doseglo dobičkonosnost. To lahko vodi v finančne težave in celo v neuspeh. Včasih se podjetniki in podjetnice, sploh ne začetku podjetniške poti, preveč osredotočijo na druge vidike poslovanja, kot so razvoj izdelka oz. storitve, razne operativne procese, in zanemarijo prodajo. Pomembno je razumeti, da je prodaja ključna za ustvarjanje prihodkov in rast podjetja ter ji vseskozi namenjati ustrezno pozornost.

Gradnja blagovne znamke in tržna prepoznavnost

Za podjetnike je ključno, da gradijo močno blagovno znamko in povečajo svojo tržno prepoznavnost. S pomanjkanjem proračuna lahko to postane izziv. Uporaba digitalnega marketinga, ustvarjanje vsebine in aktivno sodelovanje na družbenih omrežjih so lahko učinkovita orodja za gradnjo prepoznavnosti z nizkimi stroški. Prav tako je pomembno, da mladi podjetniki izkoristijo priložnosti za mreženje na najrazličnejših dogodkih ter sodelujejo v skupnostih, ki so povezane z njihovo industrijo.

Konkurenčnost in diferenciacija

V večini panog se srečujemo z močno konkurenco, zato je za vsako novoustanovljeno podjetje še kako pomembno, da čim prej razvije edinstveno vrednostno ponudbo. To omogoča podjetju, da se loči od konkurence in pritegne pozornost potencialnih strank, ki iščejo nove, drugačne ali boljše rešitve. Identifikacija in poudarjanje konkurenčnih prednosti ter prilagajanje tržne strategije glede na potrebe ciljnega trga so ključnega pomena. Poglobljeno poznavanje ciljne publike in prilagajanje izdelka ali storitve njenim potrebam lahko zagotovijo konkurenčno prednost.

Pomanjkanje izkušenj

Mnogi podjetniki na začetku svoje podjetniške poti nimajo zadostnih izkušenj v upravljanju podjetja, kar lahko predstavlja oviro za uspeh. Za premagovanje tega izziva je pomembno nenehno izobraževanje in učenje. Sodelovanje v mentorskih programih, pridobivanje nasvetov strokovnjakov in mreženje z izkušenimi kolegi v industriji so lahko koristni viri znanja in pridobivanja izkušenj.

Upravljanje s časom in viri

Podjetniki pogosto nosijo več vlog in odgovornosti v podjetju, kar lahko privede do težav pri upravljanju s časom in viri. Učinkovito načrtovanje, postavljanje prioritet in delegiranje nalog so ključni za obvladovanje tega izziva. Uporaba orodij za upravljanje projektov in časovnih okvirov ter vzpostavitev jasnih sistemov in procesov lahko pomaga pri optimizaciji upravljanja s časom in viri.

Upravljanje s tveganjem in neuspehi

Podjetništvo, sploh v začetni fazi, je povezano s tveganjem in možnostjo neuspeha. Mnogi podjetniki se soočajo z izzivom sprejemanja in obvladovanja tveganja ter se učijo, kako se spopasti z neuspehi. Pomembno je razviti odpornost in sposobnost prepoznavanja in učenja iz napak. Izzivov, s katerimi se soočajo podjetniki na začetku svoje poti, je še mnogo. S stalnim učenjem, prilagajanjem in vztrajnostjo je mogoče premagati večino teh izzivov in doseči zastavljene cilje na podjetniški poti.

Če si tudi ti na začetku svoje podjetniške poti in pred podjetniškimi izzivi, na katere še nimaš pravega odgovora, smo ti v Mrežnem podjetniškem inkubatorju Koroška (MPIK) z veseljem na voljo za pomoč in podporo. Klikni tu za kontakt.

Logotipi_POK_2023-2025_MPIK+RRA+SPOT+EU+IFeel_v3

Deli 
crossmenu Na vsebino