Objavljen je 6. razpis za vključitev v projekt PONI KOROŠKA

Na razpis se lahko prijavijo potencialni podjetniki oz. tisti, ki imajo željo realizirati svojo poslovno idejo. Gre za podjetniško usposabljanje, v okviru katerega potencialni podjetniki gredo skozi celostni 4 mesečni program, ki vključuje podjetniška usposabljanja, mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihove poslovne ideje.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Koroški regiji, ter da na dan pričetka vključitve lahko podpišejo pogodbo o zaposlitvi.

Prijava poteka preko javnega poziva, objavljenega na spletni strani RRA Koroška. Razpis je odprt do 1. 8. 2022.

Predstavitev bo potekala v torek, 19. 7. 2022, predvidoma preko platforme Zoom. Vsi zainteresirani se naj prijavijo na e-mail: boris.skudnik@rra-koroska.si.

Več informacij o razpisu ter prijavna dokumentacija: https://cutt.ly/CKFmUYv

Dogodek "Kako do razvojnih sredstev?"

Prijazno vabljeni na dogodek "Kako do razvojnih sredstev?", ki ga za vas organizirajo Koroška gospodarska zbornica, RRA Koroška d.o.o., Eko Sklad in Slovenski regionalno razvojni sklad.

Termin: 6. 6. 2022 med 10.00 in 11.30

Lokacija: Koroška gospodarska zbornica, Koroška cesta 47, 2370 Dravograd

Program:

9.45 - 10.00
Prihod udeležencev


10.00 - 10.10
Pozdrav gostiteljev


10.10 - 10.40
Predstavitev razvojnih spodbud Slovenskega regionalnega sklada za zeleno in digitalno koroško gospodarstvo
MATJAŽ RIBAŠ, MBA, direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada

10.40-11.10
Predstavitev javnih pozivov Eko sklada (subvencije in krediti) s poudarkom na javnih pozivih za gospodarstvo
PRIMOŽ KRAPEŽ, podsekretar Eko Sklada

11.10-11.30
Razprava - vprašanja in odgovori

Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA, obvezne so prijave.

Prijava:

Vašo prisotnost prosimo potrdite TUKAJ, najkasneje do 4 .6. 2022.


Veselimo se srečanja z vami!

JR za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov podjetjem v Koroški regiji

RRA Koroška d.o.o. izvaja Garancijsko shemo za Koroško, ki so jo ustanovile občine Slovenj Gradec, Mislinja, Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica in Radlje ob Dravi.

Upravičenci so: mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja, ki dostopajo do ugodnih kreditov in garancij za investicije do 8 let, obratna sredstva in predfinanciranje projektov do 3 let.

Višina garancije: 50% za investicije in 80% za obratna sredstva in predfinanciranje projektov.

Razpisan kreditni potencial znaša 767.677,00 EUR.

Sodelujoče banke z naslednjimi pogoji:

Rok prijave:

Razpis je odprt do 31. 12. 2022 oz. do porabe sredstev. Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej.

Popolne vloge bo obravnaval Kreditni odbor GSK praviloma enkrat mesečno.

Razpisnik:

RRA Koroška d.o.o.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://cutt.ly/BHEB7Lu

Odprte so prijave za Social Impact Award

Imaš idejo s področja socialnega podjetništva, ki jo želiš uresničiti in z njo začeti svojo podjetniško pot?

Program Social Impact Award ti omogoča ravno to in še več! Poleg razvijanja svoje ideje dobiš še podporo izkušenih mentorjev in alumnov, ogromno znanja o socialnem podjetništvu ter možnost druženja z istomislečimi sovrstniki.

Podeljene bodo tudi štiri finančne nagrade v višini 1.500 €!

Prijavi se tukaj: https://slovenia.socialimpactaward.net/prijava

#socialimpactaward #socialimpactawardslovenia #siaslovenia #socialentrepreneurship #socialimpact #impact #socialnopodjetništvo

Vavčer za kibernetsko varnost/2

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

Upravičeni stroški:

Rok prijave:

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Dodatne informacije:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=153

HeritageHack 2022: Koroška vabi

Zavod ID20 v sodelovanju s Centrom za kreativnost, pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, vabi na HeritageHack dogodek.

HeritageHack pri Zavodu ID20 in Društvu Idrija 2020 napovedujejo že tretje leto zapovrstjo. Potekal bo ONLINE prvi konec tedna v juniju, 3.-5. junij 2022.

Gre za t. i. hackathon, tekmovanje, na katerem se udeleženci v kratkem času intenzivno ukvarjajo z reševanjem določenega izziva. Ta tip dogodka se je iz sveta računalništva in programiranja preselil tudi v druge sfere – letos se bo prvič odvil izven Idrije in sicer, na Koroškem, tema HeritageHack izziva pa bo močno povezana s Pokrajinskim koroškim muzejem in Turističnim rudnikom in muzejem Podzemlje Pece.

1. Nagrada je 1.000 EUR, sledita bogati nagradi za 2. in 3. mesto. Sodeluje lahko vsak, ki ga zanima kreativnost in razvoj.

Dogodek bo obarvan z raziskovanjem kulturne dediščine na Koroškem, ki je močno povezana z Idrijo – poglobili se bomo v iskanje rešitev na področju rudnika svinca in cinka v Mežici ter železarni na Ravnah, ki je s svojo dolgoletno jeklarsko tradicijo globoko zaznamovala dušo kraja. Letošnji izzivi za vas bodo povezani s promocijo kulturne dediščine na privlačen način v okviru trajnostnega ter aktivnega turizma. Velik poudarek pa bo tudi na atraktivni predstavitvi kompleksnih jeklarskih procesov ter novih produktih, ki črpajo navdih v bogati dediščini.


Dogodek je primeren za mlade in starejše, ki razmišljajo sveže in inovativno ter vidijo potencial v ohranjanju in razvoju kulturne dediščine.

Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Več informacij: https://www.id20.si/heritagehack/

Vavčer za digitalni marketing ponovno na voljo

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 13. maja 2022 ponovno objavil Javni poziv Vavčer za digitalni marketing. Nepovratne spodbude, ki jih SPS dodatno razpisuje, so preostanek sredstev, ki so ostala neporabljena zaradi odstopov od pogodb oz. neizvedenih aktivnosti s strani prijaviteljev v obdobju 2019 - 2022.

Vavčer bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge (vsi pogoji so navedeni v javnem pozivu). Namen vavčerja ostaja enak, podjetja želijo spodbuditi k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov.

Gre za sofinanciranje do 60 % upravičenih stroškov za izdelavo novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin ali lastnih rezervacijskih platform. Višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega poziva znaša od 500 EUR do 2.500 EUR za posamezno aktivnost oz. do največ 7.500 EUR na prijavitelja.

Pomembne so naslednje informacije:

  1. Vavčer za digitalni marketing se je odprl 13. 5. 2022, vloge preko ePortala Sklada pa je možno oddajati od ponedeljka, 16. 5. 2022, naprej!
  2. Podjetja, ki bodo izpolnjevala pogoje, in bodo s SPS-om podpisala pogodbo o sofinanciranju, imajo 3 mesece od podpisa pogodbe čas za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev.
  3. Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže SPOT svetovanje, niso pa pristojni za oddajo vlog. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT svetovanje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/

Rok prijave:

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/yHYVMrv

Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja

Predmet poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing. Na poziv se lahko prijavijo socialna podjetja s sedežem v RS, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega.

Upravičeni stroški:

Maksimalna skupna višina subvencije je 7.500 EUR za vse aktivnosti skupaj.

Rok prijave:

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/BFPa9LD

Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model podjetnic začetnic 2022

Upravičene prejemnice so podjetnice, ki:

Rok prijave:

Razpisnik:

SPIRIT Slovenija

Dodatne informacije:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/387