SEEMEET 2023 - enostavna, hitra in ugodna pot do novih poslov

SEEMEET je največji dogodek za mednarodno poslovno mreženje v Sloveniji. Edinstveni format mreženja, ki ga ponuja SEEMEET, omogoča preprost, hiter in stroškovno učinkovit način za vzpostavljanje novih poslovnih povezav.

Dvodnevni dogodek bo potekal od 25. do 26. oktobra 2023 v živahnem Mariboru (Minoriti – dvorana v cerkvi) v Sloveniji.

Izkoristite priložnost za mreženje z vodilnimi strokovnjaki na področju digitalizacije. Letošnji slavnostni govornik bo Matej Kupljenik, vodja digitalizacije pri podjetju SIEMENS d.o.o. Podjetje SIEMENS bo prisotno tudi na B2B srečanjih.

Ekskluzivne ugodnosti, ki jih prinaša registracija na dogodek SEEMEET 2023:

Organizator: Razvojni center Novo mesto

Več informacij, kotizacija in prijave:

16. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij (16. ITTC)

ITTC je dogodek, posvečen promociji izmenjave znanja med akademskimi krogi in industrijo. Gre za dogodek za vse raziskovalce, ki želijo svoje znanje ponuditi trgu, in za podjetja, ki se zavedajo pomena prenosa znanja v svoje poslovanje. Namenjen je tudi drugim akterjem slovenskega inovacijskega okolja.

O valorizaciji znanja, eni najbolj izpostavljenih tem v evropskem in domačem inovacijskem ekosistemu, bodo na tradicionalni že 16. Mednarodni konferenci o prenosu tehnologij (International Technology Transfer Conference, ITTC) spregovorili predstavniki Evropske komisije (DG Research & Innovation) s strokovnjaki domačega inovacijskega ekosistema na okrogli mizi, obenem pa predstavili priporočila o:

Raziskovalne skupine z javnih raziskovalnih organizacij bodo na tekmovanju za inovacijo z največjim tržnim potencialom predstavile svoje projekte, obenem pa boste lahko prisluhnili predstavitvam strokovnih prispevkov o intelektualni lastnini in prenosu tehnologij, rezultatom uspešnih raziskovalnih projektov in izbranim temam za krepitev sodelovanja med akademskim in izobraževalnim sistemom.

Kje in kdaj?

Organizator: Institut Jožef Stefan

Več informacij in prijave:

Viri financiranja za podjetja


Avtor: Urška Krajnc, RRA Koroška d.o.o. – Mrežni podjetniški inkubator Koroška

avgust 2023

čas branja: 5 min


Podjetje, ki želi rasti in razvijati svoje poslovanje, se prej ali slej sooča s potrebo po dodatnih virih financiranja. Da je financiranje optimalno, se ga je potrebno lotiti premišljeno, glede na stanje, zmožnosti, potrebe in cilje posameznega podjetja. Ključno je, da podjetje izbere ustrezne vire financiranja, kombinira med različnimi viri in se hkrati tudi dobro zaveda, da ima vsak vir financiranja svojo "ceno".

Ko podjetje razmišlja o potencialnih virih financiranja ima na voljo naslednje opcije (najpogostejše):

1. Notranje vire financiranja

2. Zunanje vire financiranja:

Najprej se podjetnik posluži notranjih virov financiranja. To so viri, ki jih podjetje pridobi iz lastnih virov. Najpogostejši notranji vir financiranja podjetja je dobiček. Reinvestirani dobički so eden najpogostejših virov financiranja uspešne rasti podjetja. V čisto začetni fazi podjetja te vire predstavljajo tudi osebni prihodki in prihranki podjetnika, ki ob hitri in čim večji prodaji, v kombinaciji s čim večjim "zategovanjem" stroškov, gradijo podjetje (financiranje po principu t.i. bootstrappinga).

O zunanjih virih financiranja je smiselno razmišljati, ko podjetnik izčrpa svoje lastne vire. Kot prvi in najbolj vabljivi zunanji viri financiranja so tukaj nepovratna sredstva. Gre za sredstva iz najrazličnejših razpisov na občinski, nacionalni in evropski ravni, ki so namenjena za spodbujanje podjetništva (od spodbujanja samozaposlovanja, sofinanciranja razvoja novih produktov, raziskav in razvoja, do sofinanciranja naložb v poslovanje, …). Je pa iz leta v leto manj razpisov, ki ponujajo nepovratna sredstva. V zadnjem času so pogostejši razpisi, kjer država ponuja zgolj garancije za kredite s subvencionirano obrestno mero. Aktualne razpise za gospodarstvo si lahko pogledate na naslednjih straneh:

Naslednji segment zunanjih virov financiranja so dolžniški viri financiranja. Sem spadajo krediti in lizingi, pa tudi manj znani viri kot so faktoring. Faktoring je storitev, kjer finančni vlagatelj (prevzemnik) odkupi terjatve podjetnika do njegovih kupcev preden le-te dospejo v plačilo. Na tak način si lahko podjetnik zagotovi likvidnost preden pričakuje dejansko plačilo od kupcev.

Tretji segment predstavljajo lastniški viri financiranja. Tukaj gre za povsem drugačen koncept. Pri tej obliki podjetje denarja ne vrača z obrestmi po obrokih, temveč lastniški investitorji sodelujejo na dobičku s kupljenim deležem podjetja. V tej kategoriji virov financiranja so najbolj razširjeni predvsem poslovni angeli in skladi tveganega kapitala.

Poslovni angeli so skupine vlagateljev ali premožni posamezniki, ki investirajo svoj kapital v zgodnje faze rastočih podjetij. Ti investitorji vlagajo v le najperspektivnejše in visoko donosne poslovne priložnosti. V zameno za svoje naložbe dobijo delniški ali lastniški delež v podjetju. Pogosto nudijo tudi svoje izkušnje, znanje in stike, da bi pomagali pri uspešnem razvoju podjetja. Prvi in največji klub angelskih investitorjev pri nas so Poslovni angeli Slovenije (https://poslovniangeli.si/), ki povezujejo najambicioznejše podjetnike, ki so v začetnih fazah razvoja podjetja, z najbolj kvalificiranimi investitorji v Sloveniji, srednji in vzhodni Evropi ter širše.

Skladi tveganega kapitala pa investirajo svoje neposredne lastniške naložbe v hitrorastoča podjetja, običajno v kasnejših fazah, ko podjetje širi svoje poslovanje na mednarodne trge. Vsak sklad ima tudi specifično lastno naložbeno politiko (v kakšna podjetja in v katere panoge vlaga). Pri nas je najbolj znan sklad zasebnega tveganega kapitala Silicon Gardens Fund (https://silicongardens.com/), katerega sestavljajo vidni in uspešni domači podjetniki. Pred dvema letoma je zaživel tudi novi zasebni sklad tveganega kapitala Suricate Ventures (https://www.suricate.ventures/). Sicer pa je v Sloveniji zaenkrat le malo skladov tveganega kapitala. Slovensko okolje tveganega kapitala je tako že leta močno odvisno od tujine.

Izjemno priljubljen vir zunanjega financiranja je v zadnjem desetletju tudi množično financiranje (t.i. crowdfounding). Podjetjem, ki potrebujejo denar za poslovne projekte, omogoča, da prek spletnih platform zberejo sredstva večjega števila podpornikov, prihodnjih uporabnikov ali donatorjev, ki z dosegom zadanega cilja vidijo potencial in uspešnost produkta ali storitve. Najbolj razširjene platforme za množično financiranje:

Najuspešnejša slovenska kampanja doslej na platformi Kickstarter je projekt pametne ptičje krmilnice Bird Buddy, ki se je zaključila januarja 2021. Prepričali so skoraj 23.000 podpornikov, s pomočjo katerih so zbrali rekordnih 4,19 milijona evrov. Bird Buddy so tudi letos na Kickstarterju zbirali sredstva za dva nova produkta: pametno ptičjo krmilnico za kolibrije Smart Hummingbird Feeder in pametno ptičjo hišico z vgrajeno vodno kopeljo Smart Bird Bath. Ob koncu kampanje, ki se je zaključila 15. junija 2023, so z več kot 10.000 podporniki uspeli zbrati 2,87 milijona evrov.

Uspešne kampanje na Kickstarterju je izvedlo tudi kar nekaj članov našega Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška. Na zadnje ekipa podjetja Opera Games s produktom družabne igre Coupling, the Game. Še pred njimi pa podjetje Mouzen s svojim ergonomskim naslonom za roke.

Vsak vir financiranja ima svoje značilnosti, pogoje in tveganja. Ključnega pomena je, da podjetje skrbno preuči svoje potrebe in zmožnosti, preden se odloči za določen dodatni vir financiranja.

Če imate glede virov financiranja za podjetja dodatna vprašanja, smo vam v Mrežnem podjetniškem inkubatorju Koroška (MPIK) z veseljem na voljo. Klikni tu za kontakt.

SIO_POK_2023_konzorcij
Logotipi_POK_2023_sofinancerji

Popis škode v podjetjih in ostali ukrepi zaradi posledic poplav

V članku je zbran kratek pregled ukrepov, ki jih lahko koristijo podjetja, oškodovana v poplavah. Ob tem vas opozarjamo, da so nekateri roki za oddajo dokumentacije zelo kratki, zato bodite še posebej pozorni na datume oddaje!

Interventni zakon z ukrepi za pomoč po uničujoči ujmi

Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki prinaša številne ukrepe in različne pomoči za subjekte na prizadetih območjih. Usmerjeni so v obnovo javne infrastrukture ter poenostavitev postopkov in pridobivanja dovoljenj, prinašajo pa tudi ukrepe za pomoč prizadetim.

Za podjetja je zlasti pomemben drugi sklop, ki predstavlja ukrepe namenjene gospodarstvu. Med drugim prinaša poenostavljene postopke za zaposlovanje tujcev, povračilo plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav, ohranjanje delovnih mest, vključitev brezposelnih oseb v sanacijo, začasno in občasno delo v večjem obsegu ter obvezni solidarnostni prispevek.

Več na:

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovenijo-prizadele-najhujse-poplave

https://shorturl.at/zCKQW

Gradiva z webinarja "Kako izpolnjevati obrazce za prijavo škode po poplavah"

Posnetek webinarja: https://youtu.be/WI_vK3NsmcI

Prezentacija: https://www.gzs.si/Portals/159/Priponke/MGTS-Webinar.pdf

Klicni center za obnovo po poplavah 2023

Vlada je sprejela sklep o vzpostavitvi Klicnega centra za obnovo po poplavah 2023 (klicni center), na telefonski številki 114. Klicni center je začel z delom 6. septembra 2023 in bo deloval vsak delovni dan med 8. in 16. uro in ob sobotah med 8. in 13. uro.

Več na: https://shorturl.at/hwOP8

Ocena škode na strojih, opremi, zalogah in izpadu prihodka

Podjetja pripravijo oceno škode na strojih, opremi, zalogah in zaradi izpada prihodka na posebnem obrazcu skladno z izdanim navodilom ministrstva. Za tiste, ki želijo biti upravičeni do predplačila, je rok za posredovanje ocene škode petek, 1. september 2023. Če prizadeto podjetje ne uspe predložiti obrazca za oceno škode do 1. septembra 2023, lahko obrazec za oceno škode posreduje najkasneje do 20. septembra 2023, vendar v tem primeru ni upravičeno do izplačila predplačila.

Ocena škode v gospodarstvu (na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka), ki jo bodo oškodovanci iz gospodarstva posredovali, bo osnova za ukrep »Predplačila za pomoč v gospodarstvu« iz Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč ter nato tudi za nadaljnje postopke za pridobitev sredstev (subvencij) za povračilo škode v gospodarstvu.

Ocena škode na poslovnih stavbah se ne vključuje v to oceno škode, saj jo bodo oškodovanci prijavili svoji občini na posebnem obrazcu, ki ga izda občina.

Obrazec za oceno škode na strojih, opremi, zalogah in izpadu prihodka ter navodila se nahajajo na tej povezavi: https://www.gov.si/novice/2023-08-16-zacetek-ocenjevanja-skode-v-gospodarstvu-zaradi-posledic-poplav-v-avgustu-2023

Ocena škode na poslovnih stavbah

Oceno škode na poslovnih stavbah morajo oškodovanci prijaviti na svoji občini na posebnem obrazcu, ki ga izda občina. Seznam koroških občin in povezave do njihovih obrazcev:

ObčinaRok za prijavoPoziv za prijavo škode ob poplavah (obrazci)
Črna na Koroškem1.9.2023 do 12.00 urehttps://shorturl.at/arzJZ
Dravograd31.8.2023https://www.dravograd.si/objava/803221
Mežica 15.9.2023 do 10. urehttps://www.mezica.si/objava/804397
Mislinja 28.8.2023https://www.mislinja.si/objava/804630
Muta15.9.2023https://www.muta.si/objava/806101
Podvelka 21.9.2023 https://www.podvelka.si/objava/804035
Prevalje5.9.2023 do 10.00 ure https://shorturl.at/qrENU
Radlje ob Dravi28.8.2023https://www.radlje.si/novice/3212
Ravne na Koroškem31.8.2023 do 10. urehttps://www.ravne.si/objava/805448
Ribnica na Pohorju18.9.2023https://www.ribnicanapohorju.si/objava/803987
Slovenj Gradec 31.8.2023https://shorturl.at/coAJW
Vuzenica 28.8.2023 https://shorturl.at/fAITV

Povračila nadomestila plače v primeru višje sile zaradi posledic naravne nesreče in povračila nadomestila plače na začasnem čakanju na delo

Vlogo je možno oddati preko portala Zavoda za zaposlovanje https://www.zadelodajalce.si.

Roki za oddajo vloge:

Več na: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne-spodbude/ukrepi-za-ohranitev-zaposlitev/

Denarna pomoč za samozaposlene

Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) prinaša denarno pomoč za samozaposlene. Izjavo za pomoč bodo samozaposleni vložili prek eDavkov.

Upravičenec do pomoči za samozaposlene je oseba (samozaposleni, družbeniki in kmetje), ki je opravljala dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve tega zakona in dejavnosti zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah iz avgusta 2023.

Izjava, ki jo bo samozaposlenim potrebno predložiti za pomoč, bo upravičencem na voljo na eDavkih predvidoma 25. septembra, izjavo je treba vložiti do 30. septembra, prvo izplačilo pa bo izvedeno 10. oktobra. Ko bo izjava na voljo, bo Finančna uprava zavezance o tem tudi obvestila.

Več na: https://www.gov.si/novice/2023-08-11-denarna-pomoc-za-samozaposlene

FURS: možnost vložitve vloge za ugodnejši način odplačevanja davkov (101., 102. in 103. člen ZDavP-2)

Poslovni subjekti (pravne osebe in druge osebe z dejavnostjo):

Za vse informacije se lahko zavezanci obrnejo na klicni center Finančne uprave RS za poslovne subjekte: 08 200 1003.

Več na: https://www.gov.si/novice/2023-08-14-zacasni-ukrepi-za-pomoc-zavezancem-pri-poslovanju-s-financno-upravo-dopolnjeno

FURS: odlog plačila oziroma podaljšanje roka za plačilo obveznosti zaradi poplav

Zavezanec, ki obveznosti iz upravičenega razloga, ki je povezan s poplavami, ne more plačati pravočasno, lahko zaprosi za odlog plačila obveznosti za največ 24 mesecev.

Več na: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odlog_poplave_2023

Redno posodobljeni ukrepi za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic škode v poplavah

Povezava do strani MGTŠ: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovenijo-prizadele-najhujse-poplave/ukrepi-za-pomoc-gospodarstvu


Aktivnosti projekta "Podporno okolje 2023" so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, javne agencije.

Logotipi_SIO-MPIK_vsi_v11_beli

Sodelovanje med MPIK in Data 2050

MPIK se konstantno trudi ponujati najboljše storitve članom svoje skupnosti. V ta namen se povezujemo tudi z drugimi inkubatorji in pospeševalniki. Tokrat z Data 2050, podjetniškim inkubatorjem in pospeševalnikom, ki je član skupine Iskraemeco in ElSewedy.

Zakaj sodelovanje med MPIK in Data 2050?

Živimo v času, ko lahko optimalna in natančna uporaba podatkov hitro pokažeta razliko med uspehom in neuspehom ter učinkovitostjo in neučinkovitostjo. Milijoni zmogljivih naprav, ki spremljajo količino porabljene električne energije, vode, toplote in plina, zbirajo veliko količino podatkov, ki bi jih lahko združili, analizirali, vizualizirali in uporabili na inovativnejše načine v korist človeštva. To so: komunikacijske rešitve, rešitve za pametna omrežja, aplikacije interneta stvari, aplikacije za pametne domove, znanja o e-mobilnosti, varnostne rešitve, ipd.

Tako v Data 2050 kot v MPIK verjamemo, da so prav ta našteta področja pomembni deli sestavljanke, ki kot celota predstavlja učinkovitejšo prihodnost. Data 2050 lahko skupaj s podjetjem Iskraemeco pomaga pospešiti razvoj podjetij v njihovi obsežni globalni mreži, v kateri so prisotni. Način za pospešitev tehnološkega razvoja je med drugim mogoč s povezovanjem malih, praviloma agilnejših podjetij z velikimi podjetji. Mednarodne korporacije so sicer 'počasnejše' zaradi številnih internih procesov, a imajo odlične dostope do strank, ogromno izkušenj in platformo za pospešitev malih podjetij in posameznikov, ki razvijajo nove rešitve.

Iskraemeco in ElSewedy se povezujeta s podjetji in talenti, ki bodo oblikovali novo informacijsko dobo. So globalno podjetje, prisotno v več kot 110 državah po vsem svetu, in iščejo podjetja in posameznike, ki verjamejo, da potencial komunikacij v današnjem svetu še ni ustrezno izkoriščen.

Data 2050

Komu so storitve namenjene?

Kakšno vrste pomoči ponuja DATA 2050?

DATA 2050 ima dober vpogled predvsem v dogajanje v svetu energije, merjenja, prometa in komunikacij. Podporo lahko nudijo pri:

Kako začeti sodelovanje?

Najprej kontaktiraj MPIK na:

MPIK namreč deluje kot vstopna točka za člane naše skupnosti. Povezali vas bomo z Data 2050, o vseh konkretnih načinih in pogojih sodelovanja pa se podjetja / posamezniki dogovorijo direktno z njimi.

Dodatne informacije o Data 2050:

https://www.data2050.com

MPeak 2023: osvoji podjetniške vrhove!

Vse informacije in prijavnico za serijo delavnic najdeš na povezavi:

MPeak 2023

Za več informacij nas lahko kontaktiraš tudi na info@rra-koroska.si ali 059 085 190 (Jure Knez).


Aktivnosti projekta "Podporno okolje 2023" so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.

Logotipi_SIO-MPIK_vsi_v11_beli

Aktualne informacije v zvezi z ukrepi države zaradi posledic poplav (9.8.2023)

Povzetek iz sprejetega interventnega zakona z dne 9. 8. 2023:

  1. Nadomestilo za ukrep začasnega čakanja na delo je v višini 80 % plače, država podjetju povrne 80% odstotkov tega zneska in je omejena z višino povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za mesec maj 2023 in ne sme biti nižja od minimalne plače v RS. Trajanje ukrepa od 3.8.2023 do 31.12.2023.
  2. Začasni ukrep za samozaposlene: Pomoč 1.200 EUR na mesec, od avgusta do decembra 2023.
  3. Odlog plačila kreditov javnih skladov do največ 12 mesecev.
  4. Izdajanje soglasij, dovoljenj ali drugih aktov državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, ki so potrebni za izvedbo ukrepov za odpravo posledic poplav v avgustu 2023 po tem zakonu se izvaja prednostno.
  5. Predplačila za pomoč v gospodarstvu v višini 10% ocenjene škode.
  6. Samozaposleni, ki bodo koristili pomoč zaradi poplav, morajo imeti plačane vse davke in prispevke, tudi morebitne kazni. Torej na FURS pod vašo davčno številko ne smeti biti odprtih obveznosti. Preverite na e-Davkih in poravnajte, če je kaj zapadlega. Pozor tudi na NUSZ, morebitne kazni, ipd…

Vlada je izdala Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav

https://www.gov.si/novice/2023-08-05-vlada-je-izdala-odlok-o-zacasnih-ukrepih-v-upravnih-zadevah-za-preprecevanje-posledic-poplav

Izvajanje plačilnih storitev na dan solidarnosti 14. avgusta 2023

Vlada Republike Slovenije (RS) se je odločila, da bo ponedeljek, 14. avgust 2023, dan solidarnosti, ki bo dela prost dan. Vsi plačilni sistemi bodo ta dan delovali. Vse storitve Uprave RS za javna plačila (UJP) prek spletnih in mobilnih aplikacij bodo delovale v nespremenjenem obsegu.

Davčna obravnava pomoči

Če fizična oseba prejme pomoč od organizacij, ki imajo status humanitarne organizacije, je ta pomoč oproščena plačila dohodnine. Več na: https://www.podjetniskicenter-sg.si/Novice/ArtMID/1322/ArticleID/4017

Izdelava novih dokumentov

Če vam je voda odnesla osebne dokumente, lahko vloge za nove vložite pri kateri koli upravni enoti, pri tem pa vam ne bo treba plačati upravne takse. Če med sanacijo najdete osebne dokumente, jih odnesite na upravno enoto ali policijsko postajo. Osebnih dokumentov z izpostavljenimi osebnimi podatki ne objavljajte na družbenih omrežjih!

Različne možnosti odsotnosti z dela

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) so za delavce in delodajalce na voljo različne možnosti odsotnosti z dela, glede na različne situacije:

Aplikacija »POPLAVE 2023«

Na povezavi https://poplave2023.urszr.si lahko izberete, kakšno pomoč nudite.

GZS prosi za izpolnitev kratke ankete o oceni škode v podjetjih

Anketa je namenjena prvi informaciji Ministrstvu pri pripravi ukrepov. Do ankete dostopate na http://gzs.1ka.si/a/48eee37e.


Aktivnosti projekta "Podporno okolje 2023" so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, javne agencije.

Logotipi_SIO-MPIK_vsi_v11_beli

Med izbranimi projekti razpisov AMULET tudi član MPIK

Projekti v okviru razpisa AMULET naslavljajo tehnološke izzive s področja materialov, obenem pa prispevajo k zmanjševanju ogljičnega odtisa ter se osredotočajo na avtomobilsko industrijo, aeronavtiko, energijo in gradbeništvo.

Na drugem razpisnem roku je strokovno komisijo prepričal tudi konzorcij koroških podjetij Additio d.o.o. (tudi inkubiranec MPIK, enota Ravne na Koroškem) in Ekstera d.o.o. s projektom »ReMaREFRACT - Reuse of Magnesium-based by-products and slags for refractory materials«. Iskrene čestitke!

Več o izzivih in inovativnih rešitvah slovenskih podjetij si lahko ogledate v objavi zmagovitih predlogov, vključno s slikovitim prikazom izbranih statistik prejetih prijav. Podjetja bodo poleg finančnih sredstev (do 120.000 evrov na posamičen konzorcij) tekom razvoja rešitev deležna tudi drugih oblik podpore pri tehničnemu razvoju, z usposabljanji ipd.


Aktivnosti projekta "Podporno okolje 2023" so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, javne agencije.

Logotipi_SIO-MPIK_vsi_v11_beli

Spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti

Slovenski podjetniški sklad je za start-up in scale-up podjetja ter druga inovativna mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) razvil t.i. »ESG pripomoček« – napredno spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti. ESG pripomoček vam omogoča, da ocenite svojo trajnostno naravnanost in prepoznate morebitna okoljska, družbena in upravljavska tveganja svojega poslovanja.

Najprej izpolnite vprašalnik s 30 kratkimi vprašanji, nato pa na e-mail naslov prejmete avtomatsko generirano poročilo, ki vsebuje oceno vaše trajnostne usmerjenosti in priporočila za izboljšave.

Več o orodju ESG pripomoček:

https://www.podjetniskisklad.si/pomoc/esg-pripomocek


Aktivnosti projekta "Podporno okolje 2023" so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, javne agencije.

Logotipi_SIO-MPIK_vsi_v11_beli
Na vsebino