MPIK delavnica: Z razpisom P2 do 54.000 € za razvoj startup podjetja

Vse informacije in prijavnico za dogodek najdeš na:

Z razpisom P2 do 54.000 € za razvoj startup podjetja

Za več informacij nas lahko kontaktiraš tudi na info@rra-koroska.si ali 059 085 190 (Jure Knez).


Aktivnosti projekta "Podporno okolje 2023" so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT, javne agencije.

Logotipi_SIO-MPIK_vsi_v10_beli

MPIK dogodek: Silicon Gardens - vrata do investicije v startup

Vse informacije in prijavnico za dogodek najdeš na:

Silicon Gardens - vrata do investicije v startup

Za več informacij nas lahko kontaktiraš tudi na info@rra-koroska.si ali 059 085 190 (Jure Knez).


Aktivnosti v okviru projekta "Podporno okolje 2023" sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Logotipi_SIO-MPIK_vsi_v10_beli

Znani so zmagovalci 7. MPIK Natečaja!

Na MPIK dogodku »Podjetniški zagon za vzpon v 2023« so bili razglašeni zmagovalci že 7. MPIK Natečaja za najboljše poslovne ideje. Hkrati pa smo spet dokazali, da lahko le s skupnimi močmi in sodelovanjem dosegamo prebojne rezultate v regiji in širše.

Tokrat se je okrog 60 podjetnikov, potencialnih podjetnikov ter podpornikov podjetništva v regiji zbralo na podelitvi in razglasitvi zmagovalcev že 7. MPIK Natečaja za najboljše poslovne ideje, ki je tokrat potekala v Kulturnem centru Ravne na Koroškem. Kot prvi je udeležence nagovoril župan občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen, ki je poudaril pomen MPIK-a pri vzpodbujanju podjetništva in inovacij v regiji ter podporo občine pri njegovem delovanju v prihodnosti. Med drugim je izpostavil, da je »MPIK ena izmed uspešnih zgodb Koroške regije in velika dodana vrednost za okolje.«

Tomaž Rožen

Glavni govorec dr. Rok Stritar, tudi sam podjetnik, predavatelj in startup mentor z dolgoletnimi izkušnjami v podjetništvu, je poudaril, da je podjetniško podporno okolje usmerjeno v rast in spreminjanje družbe na bolje. Podjetniki pa so večinoma tisti, ki po načinu razmišljanja odstopajo od povprečja, razmišljajo drugače oz. izven okvirjev. Predvsem pa verjamejo, da se da in da lahko! Inkubatorji takšnim ljudem nudijo možnost sodelovanja, srečevanja in ustvarjanja novih uspešnih podjetniških zgodb.

Rok Stritar

Karmen Sonjak, direktorica RRA Koroška, v okviru katere deluje tudi MPIK, je poudarila pomen vseh podjetniških podpornih aktivnosti, ki jih izvaja RRA Koroška. Gre za projekte Podjetno nad izzive (PONI), MPIK, SPOT, pa vse do Regionalnega skrbništva in Regijske garancijske sheme. Z njimi prispevamo k dvigu podjetnosti in podjetniške kulture v regiji, ustanavljanju novih podjetij, zvišanju stopnje njihovega preživetja in ustvarjanju kvalitetnih delovnih mest. S tem pa tudi k splošni rasti in razvoju regije.

Podjetniški zagon za vzpon v 2023

Jure Knez vodja Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška, je spregovoril o pozitivnih vplivih, ki jih inkubator ustvarja v regiji, krati pa poudaril vizijo razvoja MPIK. To je, da koroškim mladim podjetjem in startup-om ne bo potrebno odhajati iz regije, da bi dobili ustrezne pogoje za razvoj svojih podjetij, ampak bodo imeli to na voljo na Koroškem. Da ohranijo in nadgradijo nivo storitev bo potrebna borba, hkrati pa znanje in pametne poteze. In če kje lahko konkurirajo drugim, je to ravno znanje, vztrajnost in koroška trma.

Podjetniški zagon za vzpon v 2023

Rezultati 7.MPIK Natečaja

Veliki finale dogodka je bila razglasitev finalistov in zmagovalcev 7. MPIK Natečaja za najboljše poslovne ideje.

Izmed rekordnega števila 31 prijav smo razglasili deset finalistov, ki imajo inovativne in tržno zanimive poslovne ideje, predvsem pa strast do tega, da jih uresničijo. Končni cilj MPIK Natečaja je pomoč pri nastanku novih podjetij ter njihova rast in razvoj. Ob tem pa krepitev podjetniške kulture, ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti v Koroški regiji.

Najboljši trije prijavitelji so prejeli bogate nagrade, ki so jih kot donatorji prispevala podjetja Pristar d.o.o., Revolver d.o.o., Produkcija Bakster d.o.o., Printink – Tehit d.o.o., GOV-IS d.o.o., Mkopija, Marjetica Cerjak s.p., in Fotobeležnica, Nika Hölcl Praper s.p.. Poleg njih pa še občine lastnice infrastrukture MPIK in RRA Koroška. Natečaj je sicer potekal v okviru projekta "SIO RRA Koroška 2020-22", ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


1. mesto

Prijavitelj:

Klemen Gorenšek

Naziv ideje:

Družabna igra Coupling, the Game

Coupling, the Game
Coupling, the Game

2. mesto

Prijaviteljica:

Martina Marolt

Naziv ideje:

BY MARTIS - trajnostna in modularna oblačila

By Martis
By Martis

3. mesto

Prijavitelj:

Miha Kadiš

Naziv ideje:

Sim 83 - simulatorji vožnje

SIM 83
SIM 83

Fotografije z MPIK dogodka "Podjetniški zagon za vzpon v 2023"


Za več informacij nas lahko kontaktiraš na info@rra-koroska.si ali 059 085 190 (Jure Knez).

Aktivnosti projekta »SIO RRA Koroška 2020-22« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Logotipi_SIO-MPIK_vsi_v10_beli

Odprte so prijave na dvajseto podjetniško tekmovanje za mlade POPRI

POPRI je nacionalno tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo mladih. Mladi na tekmovanju sodelujejo s podjetniškimi projekti, ki jih ob podpori mentorjev razdelajo v poslovni model, izdelajo enostavne prototipe in druge predstavitvene materiale.

Tekmovalci so razdeljeni v tri starostne skupine: osnovnošolci od 7.-9. razreda, dijaki ter študenti in mladi do 29 let. Nagradni sklad znaša 30.000 €, pri čemer bo 18.000 € razdeljeno med ekipe, ki se bodo uvrstile v finale, 12.000 € pa bo namenjenih za zmagovalce.

Z udeležbo na POPRI razvijaš ustvarjalnost, podjetnost, se naučiš timskega dela, navezovanja stikov z različnimi ljudmi. POPRI te tudi nauči dajanja pobud, sprejemanja tveganj, kako najti nasvet za rešitev izzivov pri pravih ljudeh. Od izkušenih podjetnikov na tekmovanju POPRI dobiš koristne povratne informacije za svojo poslovno idejo. In nenazadnje, POPRI te nauči, da je zmaga sladka, da pa je ravno na poti do zmage največji zaklad – znanje in povezave, s katerim si boš ustvaril-a boljšo prihodnost!

Rok za prijavo je 15. 2. 2023.

Več informacij o tekmovanju in prijavi: https://popri.si/tekmovanje.

MPIK dogodek: Podjetniški zagon za vzpon v 2023

Vse informacije in prijavnico za dogodek najdeš na:

MPIK dogodek: Podjetniški zagon za vzpon v 2023

Za več informacij nas lahko kontaktiraš tudi na info@rra-koroska.si ali 059 085 190 (Jure Knez).


Aktivnosti v okviru projekta "SIO RRA Koroška 2020-22" sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Logotipi_SIO-MPIK_vsi_v10_beli

Objavljen je 7. razpis za vključitev v projekt PONI KOROŠKA

Na razpis se lahko prijavijo potencialni podjetniki oz. tisti, ki imajo željo realizirati svojo poslovno idejo. Gre za podjetniško usposabljanje, v okviru katerega potencialni podjetniki gredo skozi celostni 4 mesečni program, ki vključuje podjetniška usposabljanja, mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihove poslovne ideje. Posebnost projekta predstavlja zaposlitev udeležencev na RRA Koroška za čas trajanja programa.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Koroški regiji, ter da na dan pričetka vključitve lahko podpišejo pogodbo o zaposlitvi.

Prijava poteka preko javnega poziva, objavljenega na spletni strani RRA Koroška. Razpis je odprt do 29. 12. 2022.

Predstavitev bo potekala v petek, 16. 12. 2022, preko platforme Zoom. Vsi zainteresirani se naj prijavijo na e-mail: boris.skudnik@rra-koroska.si.

Več informacij o razpisu ter prijavna dokumentacija: https://rb.gy/6johnp

Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva - BIZI LES

Finančni produkt je namenjen gospodarskim družbam, zadrugam in s.p.-jem, s projekti na področju obdelave in predelave lesa ali proizvodnje pohištva.

Upravičenci:

Upravičeni vlagatelji so pravne osebe, registrirane pred 1. 1. 2020 kot:

Upravičeni stroški:

Kreditni pogoji:

Rok prijave:

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-les/

MPIK webinar: Win-win pogajanja

Vse informacije in prijavnico za webinar najdeš na:

MPIK webinar: Win-win pogajanja

Za več informacij nas lahko kontaktiraš tudi na info@rra-koroska.si ali 059 085 190 (Jure Knez).


Aktivnosti v okviru projekta "SIO RRA Koroška 2020-22" sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Logotipi_SIO-MPIK_vsi_v10_beli

P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit

Namen razpisa je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za dokončno odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

Upravičenci:

Podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost in jo tudi opravljajo, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede:

Upravičeni stroški:

Kreditni pogoji:

Rok prijave:

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.podjetniskisklad.si/p7ce-2022-krizno-likvidnostni-kredit/