Leto: 2021

2021

Pretekle novice:
Posojila SID Banke, za katera ni potrebno zagotoviti dodatnih zavarovanj

Z jamstvom Panevropskega garancijskega sklada (v nadaljevanju: jamstvo EGF) kot sredstvom zavarovanja kredita do nižje obrestne mere kredita in brez dodatnih zavarovanj.

Podrobneje

Javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Razpis obsega dejavnosti v turizmu, trgovino, storitvene dejavnosti, dodajanje vrednosti lesu, lokalno samooskrbo, ravnanje z organskimi odpadki, proizvodnjo električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namene prodaje in številne druge dejavnosti.

Podrobneje

Javni razpis za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov v Koroški regiji

Upravičenci so mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja. Višina garancije: 50% za investicije in 80% za obratna sredstva in predfinanciranje projektov.

Podrobneje

crossmenu Na vsebino